Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Η ΠΡΩΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ- ΠΡΩΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

   
  ΠΡΩΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ!
 
 ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF) !

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF).
Είναι η 127/2013 ΠΠρωτΤρικ

"Αγαπητοί αναγνώστες μου, 
βρίσκομαι εις την ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως εις τας χείρας μου βρίσκεται η πρώτη δικαστική απόφαση δικαίωσης εντολέως- πελάτη μου δανειολήπτη στεγαστικού δανείου εις Ελβετικό Φράγκο (CHF).!

Οι εν λόγω αποφάσεις αρχικώς των ασφαλιστικών μέτρων και εν συνεχεία η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ έχει να κάνει με δανειολήπτες εις ελβετικό φράγκο και δη στεγαστικού δανείου ελβετικού φράγκου (CHF) εις τους οποίους και προσεφέρθην η 3τής προστασία δόσης και το δικαίωμα ανανέωσης αυτής. Η σύμβαση του εν λόγω δανειολήπτη- εντολέα μου καταγγέλθει απο την εν λόγω τράπεζα και όχι μόνο αυτό, εξεδόθει και διαταγή πληρωμής, δια της οποίας και επιτασσόταν ο εντολέας μου εις καταβολή ολόκληρου του ανεξόφλητου κεφαλαίου μετά τόκων και εξόδων με βάση την ισοτιμία της ημέρας καταγγελίας του δανείου και με μίαν πραγματική ζημία της τάξης των 138.000 ευρώ.!

Κατά της διαταγής πληρωμής που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της Τραπέζης, κατετέθην κατόπιν εντολής του πελάτου μου, ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης κατ' αυτής με λόγους ουσίας και μόνο ουσίας, δηλαδή με λόγους που άπτονταν της τρέχουσας ισοτιμίας που εφαρμόσθην μετά την πρώτη τριετία απο την Τράπεζα σε συνδυασμό με την προστασία δόσης που προσέφερε η εν λόγω τραπεζική ανώνυμη εταιρία και το δικαίωμα ανανέωσης της προστασίας αυτής.- 
Εις την ελάσσονα πρόταση της ειρημένης απόφασης, ρητώς αναφέρθη ότι η παροχή του δανειολήπτου, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που παρέθεσα εις τον δικάζοντα δικαστή, ήτο αόριστη. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν ακυρώθη συνολικά και η διαταγή πληρωμής δια συνολικά οφειλόμενο ποσό 525.000,00 Ευρώ (€).-

Το δικαστήριο εδέχθη τον πρώτο λόγο της ανακοπής μας και εν τέλει ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.-


  ΑΞΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ!!

    
           ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ (εξ όσων γνωρίζω) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ υπέρ εντολέως μου, δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο (CHF). 
        Από την προσεκτική επισκόπηση και μελέτη της απόφασης παράγεται δεδικασμένο.-
       Η ειρημένη (ad Hoc) πρωτότυπη απόφαση εξεδόθη εις συνέχεια της προαναφερόμενης θετικής δικαστικής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.-
           Το Δικαστήριο εδέχθη επί της ουσίας το σκεπτικό δια των πρωτοτύπων νομικών σκέψεων που παρέθεσα και νομολόγησε υπέρ του δανειολήπτου εντολέα μου.-

        Ο εκδώσας την περί ης ο λόγος θετική απόφαση υπέρ του δανειολήπτου δικαστής, υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά που αναλυτικά παρέθεσα, εις τους επικαλούμενους από εμέ εφαρμοστέους κανόνες δικαίου και ακύρωσε συνολικώς την διαταγή πληρωμής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

              ΣΥΝΕΠΩΣ, η απόφαση αυτή ανοίγει την πόρτα υπέρ των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου εις σχέση με την ισοτιμία που έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την προστασία δόσης που προσεφέρθην στους πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας.-

Αγαπητοί αναγνώστες, οι Δικαστές-θεμελιωτές της Δικαιοσύνης- αποτελούν και την σημερινή εποχή την τελευταία σανίδα σωτηρίας των αδυνάτων.

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΡΑΤΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ
Τηλ. 6974-417556 Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

      Αγαπητοί Δανειολήπτες, 


        Ζούμε σε μία χώρα ταλαιπωρημένη από τη συνεχή οικονομική ύφεση, η οποία από ό,τι θυμάμαι ξεκίνησε το έτος 2008 και συνεχίζεται αυξανόμενη μέχρις και σήμερα. Η μισή "Ελλάδα" ίσως και παραπάνω κουβαλάει στις πλάτες της δανειακές υποχρεώσεις συνιφθείσες κατά τις ημέρες των "παχιών αγελάδων", γεγονός που σημαίνει πως μετά την επελθούσα μείωση των μισθών και συντάξεων θα πρέπει να ρυθμιστούν από τα τραπεζικά ιδρύματα και να εξυπηρετηθούν αντίστοιχα από τους πιστολήπτες με βάση τα διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. 
       Και φυσικά μιλώ για τις χιλιάδες αιτήσεις ρύθμισης δανείων στις οποίες και έχει προβεί ο κάθε δανειολήπτης προκειμένω να τακτοποιήσει με κάποιες μικρότερες ενδεχομένως δόσεις ή κάποια περίοδο αναστολής των πληρωμών του τις ληξιπρόθεσμες και μή οφειλές του.

        Εδώ θα πρέπει να δώσετε μία δέουσα προσοχή εσείς όλοι οι δανειολήπτες, δοθέντος ότι όταν θα κληθείτε να υπογράψετε την αιτηθείσα ρύθμιση, τούτη θα έχει ως επικεφαλίδα της "Τροποποιητική Σύμβαση" ή "Σύμβαση Ρύθμισης οφειλής". Θα ξεκινάει με την εισαγωγή ότι την Χ, Ψ ημερομηνία συνήφθει μεταξύ υμών και της τραπεζικής εταιρίας η υπ' αριθμ......... σύμβαση στεγαστικού δανείου, και στη συνέχεια θα αναφέρει ότι την ημερομηνία υπογραφής της ρύθμισης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα είναι αυτές και οι μη ληξιπρόθεσμες αυτές, τις οποίες και ομολογείτε και επιβεβαιώνετε ότι είναι ακριβείς, σωστές, εύλογες και άνευ οιουδήποτε ελαττώματος.-

        Επί της ουσίας λοιπόν πρόκειται για αιτιώδη αναγνώριση της οφειλής σας  αγαπητοί αναγνώστες, την οποία και θα σας συμβούλευα να την υπογράψετε με την ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός σας ως προς το ποσό που αναγνωρίζετε αλλά και ως προς την εγκυρότητα κάποιων όρων της αρχικής συμβάσεως (ιδίως όταν πρόκειται για δάνεια σε ελβετικό φράγκο) διότι αν δεν κάνετε τέτοια επιφύλαξη κατά την υπογραφή της σύμβασης ρυθμίσεως θεραπεύονται τα όποια τυχόν ελαττώματα της προηγούμενης αρχικής συμβάσεως και η μετέπειτα ρυθμιστική σύμβαση δεν θα μπορέσει να ανατραπεί στο μέλλον με αγωγή ακύρωσης αυτής παρά μόνο με λόγους που έχουν να κάνουν με την ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΣ στα χρηστά ήθη και κάποια ελαττώματα της δηλώσεως βουλήσεως, δηλαδή ακύρωση λόγω πλάνης, απάτης, απειλής, αλλά και αντίθεσή της σε κάποιον απαγορευτικό κανόνα δικαίου.


Πάντοτε λοιπόν την αίτηση ρύθμισής σας θα την υπογράφετε με τις ανωτέρω, αναλυτικά παρατεθείσες εξ εμού επιφυλάξεις σας.

Δηλαδή 

"Με την ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός μου ως προς το αναγνωριζόμενο ποσό και την εγκυρότητα των όρων της αρχικής συμβάσεως.
Το όνομά σας.


Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ

   
  ΠΡΩΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ!
 
 ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF) !

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF).

"Αγαπητοί αναγνώστες μου, 
βρίσκομαι εις την ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως εις τας χείρας μου βρίσκεται η πρώτη δικαστική απόφαση δικαίωσης εντολέως- πελάτη μου δανειολήπτη στεγαστικού δανείου εις Ελβετικό Φράγκο (CHF).!

Οι εν λόγω αποφάσεις αρχικώς των ασφαλιστικών μέτρων και εν συνεχεία η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ έχει να κάνει με δανειολήπτες εις ελβετικό φράγκο και δη στεγαστικού δανείου ελβετικού φράγκου (CHF) εις τους οποίους και προσεφέρθην η 3τής προστασία δόσης και το δικαίωμα ανανέωσης αυτής. Η σύμβαση του εν λόγω δανειολήπτη- εντολέα μου τελικώς καταγγέλθει απο την εν λόγω τράπεζα και όχι μόνο αυτό, εξεδόθει και διαταγή πληρωμής, δια της οποίας και επιτασσόταν ο εντολέας μου εις καταβολή ολόκληρου του ανεξόφλητου κεφαλαίου μετά τόκων και εξόδων με βάση την ισοτιμία της ημέρας καταγγελίας του δανείου και με μίαν πραγματική ζημία της τάξης των 138.000 ευρώ.!

Κατά της διαταγής πληρωμής που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της Τραπέζης, κατετέθην κατόπιν εντολής του πελάτου μου, ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης κατ' αυτής με λόγους ουσίας και μόνο ουσίας, δηλαδή με λόγους που άπτονταν της τρέχουσας ισοτιμίας που εφαρμόσθην απο την Τράπεζα και όχι της ισοτιμίας της ημέρας εκταμιεύσεως του δανείου

Το δικαστήριο εδέχθη τον πρώτο λόγο της ανακοπής μας και εν τέλει ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.-


  ΑΞΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ!!

    
           Το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ (εξ όσων γνωρίζω) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ υπέρ εντολέως μου, δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο (CHF). 
        Από την προσεκτική επισκόπηση και μελέτη της απόφασης παράγεται δεδικασμένο.-
       Η ειρημένη (ad Hoc) πρωτότυπη απόφαση εξεδόθη εις συνέχεια της προαναφερόμενης θετικής δικαστικής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.-
           Το Δικαστήριο εδέχθη επί της ουσίας το σκεπτικό δια των πρωτοτύπων νομικών σκέψεων που παρέθεσα και νομολόγησε υπέρ του δανειολήπτου εντολέα μου.-

        Ο εκδώσας την περί ης ο λόγος θετική απόφαση υπέρ του δανειολήπτου δικαστής, υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά που αναλυτικά παρέθεσα, εις τους επικαλούμενους από εμέ εφαρμοστέους κανόνες δικαίου και ακύρωσε συνολικώς την διαταγή πληρωμής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

              ΣΥΝΕΠΩΣ, η απόφαση αυτή ανοίγει την πόρτα υπέρ των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου εις σχέση με την ισοτιμία που έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί. 

Αγαπητοί αναγνώστες, οι Δικαστές-θεμελιωτές της Δικαιοσύνης- αποτελούν και την σημερινή εποχή την τελευταία σανίδα σωτηρίας των αδυνάτων.

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΡΑΤΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ
Τηλ. 6974-417556 

Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Καταγγελία Δανείου σε Ελβετικό Φράγκο- Καταγγελία Δανείου Γενικώς-Τρόποι Προστασίας

            Αγαπητοί αναγνώστες,
πολλοί από εσάς θα βιώνετε την αγωνία της ήδη καταγγελθείσας δανειακής σας σύμβασης εις ελβετικό φράγκο ή μη. Και μιλώ δια αγωνία, δοθέντος ότι με την καταγγελία, ολόκληρο το ανεξόφλητο ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό, που σημαίνει ότι ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό (που εις τα δάνεια εις ελβετικό φράγκο συμπεριλαμβάνει και την διαφοράν εκ της υποτίμησης του ευρώ έναντι του ελβετικού Φράγκου CHF) δια να συνεχίσει να έχει εις την κατοχή του το ακίνητό του, δεδομένο που στην Ελλάδα του σήμερα, την 3η φτωχότερη χώρα της ευρωζώνης αποκλείεται να συμβεί.

     Καταρχάς, αγαπητοί δανειολήπτες, θα πρέπει να γνωρίζετε πως το δικαίωμα της καταγγελίας του δανείου του εκάστοτε δανειστή (εδώ λοιπόν της τράπεζας) αποτελεί νόμιμο θεμιτό δικαίωμά του, συνυφασμένο με την διαχείριση της περιουσίας του, τον τρόπο της οποίας αυτός ελεύθερα κατ' αρχήν αποφασίζει, όμως η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας γενικώς δεν θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση καταχρηστική, δηλαδή οι ειδικές συνθήκες που έχουν προηγηθεί της καταγγελίας να καθιστούν την άσκησή του απαγορευτική, δηλαδή υπερβαίνουσας τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και ο κοινωνικός και ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος της καταγγελίας (άρθρο 281ΑΚ).-

       Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, λόγου χάριν, καταχρηστική άσκηση δικαιώματος έχουμε εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν ένας δανειολήπτης λόγω πρόσκαιρης οικονομικής του αδυναμίας, η οποία υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του καθυστερήσει μία δόση του δανείου ή και δύο δόσεις ή και περισσότερες εις τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες και η Τράπεζα άμεσα σπεύσει να του καταγγείλει την δανειακή του σύμβαση. Επί παραδείγματι, εις εν δάνειο εις ελβετικό φράγκο, εις το οποίο, η σύμβαση είναι έτσι δομημένη ώστε ο αναγκαστικά εκτιθέμενος εις τον συναλλαγματικό κίνδυνο δανειολήπτης να μην μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να προστατευθεί, να είναι δηλ. εγκλωβισμένος εις τις συνεχόμενες συναλλαγματικές διακυμάνσεις, η γνώμη μου είναι πως ακόμη και σε μία τέτοια περίπτωση η καταγγελία της σύμβασης εάν και εφόσον έχουν προηγηθεί προσυμβατικά ή συμβατικά πταίσματα της τράπεζας είναι άκυρη ως καταχρηστικώς ασκηθησομένη.

      Με ταύτα, η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία ενός δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο, η οποία προκλήθηκε πέραν των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της χώρας που είχον κατ' επέκταση δυσμενή επίπτωση και εις τα δικά του εισοδήματα και από την προηγηθείσα και την εν γένει συμπεριφορά της τράπεζας, η οποία παραβλέποντας τον οικονομικό του προφίλ, τις προυπάρχουσες ελλειπέστατες χρηματοοικονομικές γνώσεις του τον οδήγησε εις μία μακροχρόνια ενοχική υποχρέωση εις συνάλλαγμα με αποκλειστικό σκοπό την κερδοσκοπία της ιδίας, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καταγγελία της σύμβασης ενός δανείου εις ελβετικό φράγκο.  Δεν μπορεί να αποτελέσει έτσι την εύλογη αιτία της ασκήσεώς της. Διότι σαφώς και θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν είναι άκυρη, δεν μπορεί να είναι άκυρη μία καταγγελία,  απλώς ζητείται η ακυρότητα της οικείας αυτής δηλώσεως βουλήσεως (καταγγελίας) όταν καταχρηστικά ασκείται ως δικαίωμα, δίχως δηλ. ουσιαστικό κέρδος της τράπεζας και του κάθε εκάστοτε πιστοδότη αλλά με επαχθέστατες συνέπειες δια τον δανειολήπτη.-

Το τελευταίο συνάγεται αν αναλογιστεί κανείς πως οι περισσότερες δανειακές συμβάσεις εις ελβετικό φράγκο συνήφθησαν με τον σκοπό αγοράς πρώτης κατοικίας, δηλ. υπάγονται εις την στεγαστικήν πίστην, τουτέστιν είναι ηλίου φαεινότερο πως ο εκάστοτε δανειολήπτης θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να προστατέψει την κατοικία του και θα προσπαθήσει εις το μέτρον των δυνατοτήτων του να φανεί συνεπής εις τις συμβατικές του δεσμεύσεις μέχρι του πέρατος της συμβατικής του σχέσης με την τράπεζα.


Μετά ταύτα μη νόμιμα είναι και τα κονδύλια συνολικώς που θα ζητήσει και η τράπεζα απο τον δανειολήπτη να πληρώσει συνολικώς.
Με χαρά επίσης σας ανακοινώνω πως έχει εκδοθεί και η πρώτη ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ δικαστική απόφαση, η οποία και επακολούθησε εκείνη των (ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία είχε ανεστάλει η εκτέλεση διαταγής πληρωμής η οποίας εξεδόθει δυνάμει στεγαστικού δανείου εις ελβετικό φράγκο.

Με εκτίμηση εις όλους εσάς του δανειολήπτας

Αντώνιος Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής από δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο

    Η ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής από δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο διαφέρει από την αναγνωριστική αγωγή για την αναγνώριση της μερικής ακυρότητας στα δάνεια που εδόθησαν σε ελβετικό Φράγκο για τους εξής λόγους :
     
 α. Στην ανακοπή καταρχάς σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε θέση αμυνόμενου, ότι έχει ήδη καταγγελθεί η σύμβαση του δανείου σου και ότι η Τράπεζα σου ζητά πλέον όλο το ανεξόφλητο κεφάλαιο μαζί με τόκους και έξοδα και μάλιστα στο υπολογίζει το συνολικό την ημέρα της καταγγελίας, μετατρέποντας τοιουτοτρόπως την ζημία του εκάστοτε πελάτη, απο λογιστική (**) και σε πραγματική ζημία.

(**) Και επειδή μας έχουν εν τοις πράγμασι "κουράσει" με την επιμονή τους στο ως κάτωθι επιχείρημα, ήτοι ότι η ζημία είναι λογιστική και όχι πραγματική, η αντέντασή μας για την κατάλυση αυτής τους της θέσεως είναι ό,τι : Η πραγματική ζημία του πελάτη είναι η μηνιαία διαφορά που προκύπτει εκ της διακυμάνσεως της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην δόση του, δεύτερον  και όχι ήσσονος σημασίας το γεγονός πως με τέτοιες συμβάσεις όπως αυτές, οι λεγόμενες συμβάσεις "προσχωρήσεως" που δημιούργησαν οι τράπεζες για απροσδιόριστο αριθμό μελλονιτικών πελατών, εκμηδενίζουν κάθε πιθανότητα μεταπώλησης του εκάστοτε αγορασμένου με δάνειο σε ελβετικό φράγκο ακινήτου, αφού ακόμη και αν σε μερικούς πελάτες έχουν δώσει την λεγόμενη προστασία δόσης για κάποια χρόνια, αυτή η περίοδος προστασίας αφήνει ακάλυπτο το κεφάλαιο, οπότε και σ' αυτή την περίπτωση αποκόβεται με τη μία οποιαδήποτε προσπάθεια μεταπώλησης του ακινήτου.
     Σημειωθείτω, πως πέραν της λογιστικής ζημίας που προαναφέρθη, μείζονος σημασίας είναι το γεγονός πως το αν η ζημία είναι σήμερα λογιστική και αύριο είναι πραγματική, όλα αυτά είναι γεγονότα που δεν αντικατοπτρίζουν τις δικαιολογημένες προσδοκίες των πελατών που απευθύνθηκαν σε τραπεζικές εταιρίες για την χορήγηση στεγαστικών δανείων. Στην λαικίζουσα δηλαδή δεν είχαν πρόθεση να επενδύσουν στο χρηματιστήριο, αλλά να αγοράσουν ακίνητο και να στεγάσουν την οικογένειά τους.

β. Στην ανακοπή σημαίνει ότι προσπαθείς είτε να ακυρώσεις τον τίτλο (την διαταγή πληρωμής δηλαδή) για τυπικό λόγο (π.χ δεν προσκόμισε η Τράπεζα για έκδοση της διαταγής πληρωμής) όλα τα έγγραφα που απαιτούνταν για να πράξει κάτι τέτοιο, είτε βάλεις κατ' αυτής για όλους ουσιαστικούς λόγους, όπως ας πούμε κάποιο άκυρο ως καταχρηστικό όρο της σύμβασης εξαιτίας του οποίου το δάνειο έφτασε σήμερα εκεί που έφτασε. 


γ. Στην ανακοπή αν θέλεις να πετύχεις κάτι πιο ουσιαστικό πρέπει να προσπαθήσεις να ακυρώσεις συνολικά την διαταγή πληρωμής, διότι η μερική ακύρωση η οποία έχει ως συνέπεια την μερική ακυρότητα του επιτασσόμενου κινδυλίου, σημαίνει πως προχωρά η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης και αντί να οφείλεις συνολικά το Χ. ποσό οφείλεις το λιγότερο χ ποσό. Όχι όμως ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι αμελητέο, διότι αν ακυρωθεί π.χ το ποσό που προκύπτει από την διαφορά της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι σαν να κερδίζεις την αγωγή. 

δ. Αυτό που στην ανακοπή (π.χ ακυρότητα κάποιων όρων της σύμβασης) αποτελεί προκριματικής φύσεως ζήτημα για το δικαστήριο, δηλαδή το δικαστήριο θα εξετάσει πρώτα αυτό το ζήτημα και μετά θα φτάσει στην τελική κρίση του περί ακυρότητας ή όχι ολικής ή μερικής της διαταγής πληρωμής, αποτελεί το κύριο ζήτημα της αναγνωριστικής αγωγής, ζήτημα δηλαδή που κυρίως ενδιαφέρει το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή για να καλήξει στην πλήρες αιτιολογημένη δικαστική κρίση. 

ε. Τα επιχειρήματα και στην μία και στην άλλη περίπτωση είναι τα ίδια, προς το παρόν δεν μπορώ να αποκαλύψω πως έχω οριοθετήσει τα των πελατών μου, έχω πάντως καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα, περιμένοντας προς τα παρόν τις πρώτες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων για να δω πως θα σκεφτούν και οι Φυσικοί μας Δικαστές. 


Με χαρά επίσης σας ανακοινώνω πως έχει εκδοθεί και η πρώτη ΘΕΤΙΚΗ δικαστική απόφαση (ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία ανεστάλει η εκτέλεση διαταγής πληρωμής η οποίας εξεδόθει δυνάμει στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο και μέσα στον μήνα Νοέμβριο 2013 θα εκδοθεί και η πρώτη οριστική απόφαση για το ίδιο θέμα.

Αντώνης Πράτας

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Δάνειο σε Ελβετικό Φραγκο (CHF)- Δεκτή Προσωρινή Διαταγή Μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί ασκηθείσας αναστολής εκτέλεσης

    Προσωρινή Διαταγή Δεκτή μετά απο Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής απο δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο.  

            Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως δικαστής των Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημά μας για προσωρινή δικαστική προστασία και διέταξε την απαγόρευση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής από στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο. 
Αυτό σημαίνει πως πιθανολόγησε έστω και επιφανειακά πως ένας απο τους λόγους ανακοπής μας για γίνει δεκτός. 

Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά ασχολούμαι με ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και όχι με αγωγή αναγνωριστική περί μερικής ακυρότητας της συμβάσεως. Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση αυτή το αίτημα της ανακοπής μας είναι ή η ολική ακυρότητα της διαταγής πληρωμής ή η μερική ακυρότητα κονδυλίου αυτής, το οποίο να συνδέεται αιτιωδώς με κάποιον όρο της σύμβασης σε ελβετικό Φράγκο. 

Σε κάποιο χρονικό διάστημα θα εκδικαστεί και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αναστολής εκτέλεσης κατά της διαταγής πληρωμής και θα έχουμε μία πρώτη απόφαση σε επίπεδο ανακοπής βέβαια, όχι ότι αλλάζει κάτι, δοθέντος ότι τόσο η αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας όσο και η ανακοπή στο ίδιο νομικό υπόβαθρο στηρίζονται. Αυτό που έχει σημασία προς το παρόν είναι να εφησυχασθεί ο εντολέας μου μέχρι και την έκδοση αποφάσεως απο το φυσικό του δικαστή που θα κρίνει την υπόθεση σε βάθος και όχι επιφανειακά.

Πάντως απο τα λίγα που είπε off de record Ο Πρόεδρος, γνωρίζει πολύ καλά τις πρακτικές και τις συμβάσεις της εν λόγω τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας.Αντώνιος Π.
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις 

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

                         Αγαπητοί αναγνώστες μου, 
βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως ορισμένες φορές κατά τον χειρισμό των πλείστων υποθέσεων (για ελβετικό φράγκο ή και άλλων) κατά Τραπεζών με τις οποίες οι νομικές μάχες είναι λυσσαλέες -περισσότερο λόγω αλαζονείας και σαθρών αιτιολογιών που υποτιμούν την νοημοσύνη μας- Αυτές την "ΠΑΤΟΥΝ". Και όταν λέω την ¨"πατούν" εννοώ, ότι αναφέρουν στο δικόγραφό τους πράγματα τα οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έπρεπε να αναφέρουν, και τα οποία συνιστούν καραμπινάτο ποινικό αδίκημα (πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ποινικών αδικημάτων κώδικά μας), και τα οποία θα στηρίξουν και την αγωγή μας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

      Σε μία από τις δίκες μου αυτές, η αντίδικος τράπεζα προκειμένω να αντικρούσει τα επιχείρηματά μας για την προστασία που πρέπει να έχουν οι πελάτες μου ως καταναλωτές, δημοσιοποίησε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους, και δη φερόμενες φορολογικές παραβάσεις των επιχείρησεών τους κατά την εποχή σύναψης του επίδικου σε ελβετικό φράγκο δανείου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει ότι είναι πανέξυπνοι επιχειρηματίες, αλλά προπάντων είναι έμπειροι στις οικονομικές και τραπεζικές συναλλαγές. Ενδεικτικά είπε : ότι παρόλου που εμφάνιζαν ζημίες οι εταιρίες του, αυτό το έπρατταν οι εντολείς μου για να συγκρατήσει την αχαλίνωτη αύξηση καταβολής ΦΠΑ και αποφυγή καταβολής εν τέλει φόρου εισοδήματος

       Μετά λύπης (γιατί έρχεται η μήνυση όπου ναι αλλά και η αγωγή) τους πληροφορώ, ότι η συγκεκριμένη προαναφερόμενη αναφορά τους, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την δίκη, ειδικότερα δε δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τον σκοπό της αντίκρουσης του επιχειρήματός μας ότι είμαστε καταναλωτές και όχι επενδυτές. Η εμπειρία ενός φυσικού προσώπου σε συγκεκριμένο κύκλο τραπεζικών προιόντων κρίνεται από το αν αυτός ήταν πολλές φορές αποδέκτης του συγκεκριμένου τραπεζικού προιόντος (στεγαστικού δανείου ας πούμε) και όχι από το αν απέκρυπτε έσοδα από το κράτος. Ούτως η άλλως αυτό δεν συνιστά εμπειρία σε οικονομικές συναλλαγές αλλά κοινώς "κλεψιά". Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με καραμπινάτη δυσφήμιση (το αν είναι και συκοφαντική αυτό θα το δούμε) αλλά και για συγκρότηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος της ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιήλθαν σε γνώση τους, ύστερα απο την αρχική άρνηση της Τράπεζας να χορηγήσει στον πελάτη μου στεγαστικό δάνειο διότι εμφάνιζε στην φορολογική του δήλωση ζημίες, και για την προσπέλαση του προαναφερόμενου εμποδίου τους εξήγησε προφορικά τα προαναφερόμενα δεδομένα, το αν είναι ακριβή ή όχι έχει σημασία για τον χαρακτηρισμό τους αδικήματος ως συκοφαντική δυσφήμιση ή ως απλή δυσφήμιση.  

     Όμως πέραν του συγκεκριμένου κονδυλίου για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του πελάτου μου αυτού, το δεύτερο σκέλος της αποζημίωσης έχει να κάνει με το γεγονός της σύνταξης της σύμβασης στεγαστικού δανείου σε ελβετικό Φράγκο αποκλειστικά απο την Τράπεζα με βάσει προδιατυπωμένους όρους γενικούς συναλλαγής, όχι με βάση τον κανόνα της καλής πίστης, δηλαδή βάσει της "αντισταθμιστικής σχέσης" επί τη βάσει της οποίας κατανέμονται ισομερώς τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι που προκύπτουν απο τη σύμβαση, αλλά με βάση τον ΚΑΝΟΝΑ : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
    
        Έτσι έχουν τα πράγματα και το λέω αυτό μετά λόγου γνώσεως και χωρίς να είμαι διόλου υπερβολικός. Δυστυχώς, δεν υπάρχει στην χώρα μας εποπτικός μηχανισμός, παρά μόνο κατασταλτικός και αυτός λειτουργεί μόνο κατόπιν υποδείξεων εκ των ανωτέρω κλιμακίων, αλλά και να ήθελε να λειτουργήσει αυτεπάγγελτα και πάλι δεν θα μπορούσε να το κάνει λόγω των εκτεταμένων περιπτώσεων. Είδομεν όμως, γιατί ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη!!!!

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

            Τα τελευταία χρόνια πολλοί απο εσάς θα έχετε δει Τράπεζες μετά από καταγγελίες δανειακών συμβάσεων και συνακόλουθα την έκδοση διαταγής πληρωμής επί τη βάσει αυτών, να εγγράφουν προσημειώσεις υποθήκης σε περιουσιακά σας στοιχεία με αυτοδύναμο τίτλο αυτόν της διαταγής πληρωμής που μόλις εξεδόθει. ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ είναι όχι αυτό το δικαίωμά τους για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης το οποίο είναι καθόλα νόμιμο, ακόμη και πριν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη η διαταγή πληρωμής (άρθρο 724 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ), αλλά το γεγονός ότι για τις απαιτήσεις τους αυτές, απο την εποχή που είχε συναφθεί η κάθε δανειακή σύμβαση  έχουν ήδη ασφαλίσει και με το παραπάνω τις απαιτήσεις τους με συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης σε άλλα ακίνητα της κυριότητας του πρωτοφειλέτη ή ακόμη και σε ακίνητα των εγγυητών. 

      Για παράδειγμα σε υπόθεση που χειρίζομαι αυτές τις ημέρες, η ανώνυμη τραπεζική εταιρία η οποία ήδη για δανειακή σύμβαση ανοιχτού αλληλοχρέου λογαριασμού συνολικού ποσού 130.000 ευρώ είχε ήδη απο την ημέρα συνάψεως της σύμβασης εγγράψει για το ποσό των 169.000 ευρώ προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο συγκυριότητας δύο εγγυητών, ΌΜΩΣ μετά την καταγγελία της σύμβασης του αλληλοχρέου και την συνακόλουθη μετά απο αίτησή της έκδοση διαταγής πληρωμής για ποσό 99.000,00 ευρώ (το υπόλοιπο που παρουσιάζε ο λογαριασμός κατά το κλείσιμό του) ενέγραψε επί τη βάσει της διαταγής πληρωμής ως αυτοδύναμου τίτλο νέα προσημείωση υποθήκης σε άλλο ακίνητο του Πρωτοφειλέτη για το ποσό αυτή τη φορά των 115.000 ευρώ. Δηλαδή για απαίτηση 100.000 ευρώ κατά προσέγγιση, έχει εγγράψει προσημειώσεις συνολικού ποσού 284.000 ευρώ (169.000 ευρώ κατά την σύναψη της σύμβασης + 115.000 μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής = 284.000 ευρώ)

Είναι προφανές πως η απαίτησή της καλύπτεται και με το παραπάνω απο την αρχική προσημείωση υποθήκης, η οποία ενεγράφει μετά απο συναίνεση των εγγυητών σε δικό τους ακίνητο και πως εν τέλει η ΤΩΡΙΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ επιβαρύνει αδικαιολόγητα και υπέρμετρα την περιουσία του πρωτοφειλέτη εντολέα μου, είναι αντίθετη στο άρθρο 17 του συντάγματος και φυσικά αντίθετη στην ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

      ΕΝΕΚΑ λοιπόν της καταχρηστικής αυτής άσκησης του δικαιώματος της Τράπεζας συνέταξα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή (πιο σωστά ανάκληση) της διαταγής πληρωμής ως αυτοδύναμου τίτλου εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και εξάλειψής της απο τα οικεία βιβλία υποθηκών του κατά τόπου Κτηματολογικού Γραφείου.   

Αυτό επιτάσει και η νομολογία η οποία λέει τα εξής : Ειδικότερα η προσημείωση που έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής δύναται να εξαλειφθεί με απόφαση του Δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, εφόσον βέβαια συντρέχει προς τούτο λόγος, όπως η εξόφληση της απαίτησης για την οποία εξεδόθει η διαταγή πληρωμής, η ακύρωση της διαταγής πληρωμής, η εξασφάλιση της απαιτήσεως με προσημειώσεις ή υποθήκες επί άλλως ακινήτων κ.λ.π (Λ. Σινανιώτου, Ειδικαί Διαδικασίαι,έκδοση 2η, 1984, σελ. 181, Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 4η έκδοση 1985, σελ. 134 επ. 151).

Προσοχή, γιατί Α/ αν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής που αποτέλεσε τον αυτοδύναμο τίτλο για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, αρμόδιο δικαστήριο για να διατάξει την ανάκληση και την εξάλειψη της προσημείωσης είναι το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή (π.χ αν έχει ασκηθεί έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης απο άσκηση ανακοπής και εκκρεμεί η απόφαση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο) αρμόδιο καθύλη είναι αυτό και όχι το δικαστήριο που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής (ειρηνοδικείο ή Μονομελές Πρωτοδικείο),
     Β/ Η αίτηση για την ανάκληση και εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης μπορεί να κατατεθεί απο οποιονδήποτε έλκει έννομο συμφέρον, όπως απο τον διάδικο εις βάρος του οποίο ενεγράφει αυτή αλλά και από τον δανειστή του ας πούμε.-
         Γ/ Επίσης πρέπει να διευκρινίσω και το εξής : Η ανάκληση της προσημείωσης είναι ο όρος που έχει να κάνει όταν αυτή έχει εγγραφεί με βάση προηγούμενη δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν στην περίπτωση που μόλις σας ανέλυσα που έχουμε να κάνουμε με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης βάσει διαταγής πληρωμής, η ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι η αίτηση εξάλειψης της προσημείωσης και όχι αυτή της ανάκλησης.