Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

                         Αγαπητοί αναγνώστες μου, 
βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως ορισμένες φορές κατά τον χειρισμό των πλείστων υποθέσεων (για ελβετικό φράγκο ή και άλλων) κατά Τραπεζών με τις οποίες οι νομικές μάχες είναι λυσσαλέες -περισσότερο λόγω αλαζονείας και σαθρών αιτιολογιών που υποτιμούν την νοημοσύνη μας- Αυτές την "ΠΑΤΟΥΝ". Και όταν λέω την ¨"πατούν" εννοώ, ότι αναφέρουν στο δικόγραφό τους πράγματα τα οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν θα έπρεπε να αναφέρουν, και τα οποία συνιστούν καραμπινάτο ποινικό αδίκημα (πληρούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ποινικών αδικημάτων κώδικά μας), και τα οποία θα στηρίξουν και την αγωγή μας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 

      Σε μία από τις δίκες μου αυτές, η αντίδικος τράπεζα προκειμένω να αντικρούσει τα επιχείρηματά μας για την προστασία που πρέπει να έχουν οι πελάτες μου ως καταναλωτές, δημοσιοποίησε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους, και δη φερόμενες φορολογικές παραβάσεις των επιχείρησεών τους κατά την εποχή σύναψης του επίδικου σε ελβετικό φράγκο δανείου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει ότι είναι πανέξυπνοι επιχειρηματίες, αλλά προπάντων είναι έμπειροι στις οικονομικές και τραπεζικές συναλλαγές. Ενδεικτικά είπε : ότι παρόλου που εμφάνιζαν ζημίες οι εταιρίες του, αυτό το έπρατταν οι εντολείς μου για να συγκρατήσει την αχαλίνωτη αύξηση καταβολής ΦΠΑ και αποφυγή καταβολής εν τέλει φόρου εισοδήματος

       Μετά λύπης (γιατί έρχεται η μήνυση όπου ναι αλλά και η αγωγή) τους πληροφορώ, ότι η συγκεκριμένη προαναφερόμενη αναφορά τους, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την δίκη, ειδικότερα δε δεν εξυπηρετεί σε τίποτα τον σκοπό της αντίκρουσης του επιχειρήματός μας ότι είμαστε καταναλωτές και όχι επενδυτές. Η εμπειρία ενός φυσικού προσώπου σε συγκεκριμένο κύκλο τραπεζικών προιόντων κρίνεται από το αν αυτός ήταν πολλές φορές αποδέκτης του συγκεκριμένου τραπεζικού προιόντος (στεγαστικού δανείου ας πούμε) και όχι από το αν απέκρυπτε έσοδα από το κράτος. Ούτως η άλλως αυτό δεν συνιστά εμπειρία σε οικονομικές συναλλαγές αλλά κοινώς "κλεψιά". Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με καραμπινάτη δυσφήμιση (το αν είναι και συκοφαντική αυτό θα το δούμε) αλλά και για συγκρότηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος της ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιήλθαν σε γνώση τους, ύστερα απο την αρχική άρνηση της Τράπεζας να χορηγήσει στον πελάτη μου στεγαστικό δάνειο διότι εμφάνιζε στην φορολογική του δήλωση ζημίες, και για την προσπέλαση του προαναφερόμενου εμποδίου τους εξήγησε προφορικά τα προαναφερόμενα δεδομένα, το αν είναι ακριβή ή όχι έχει σημασία για τον χαρακτηρισμό τους αδικήματος ως συκοφαντική δυσφήμιση ή ως απλή δυσφήμιση.  

     Όμως πέραν του συγκεκριμένου κονδυλίου για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του πελάτου μου αυτού, το δεύτερο σκέλος της αποζημίωσης έχει να κάνει με το γεγονός της σύνταξης της σύμβασης στεγαστικού δανείου σε ελβετικό Φράγκο αποκλειστικά απο την Τράπεζα με βάσει προδιατυπωμένους όρους γενικούς συναλλαγής, όχι με βάση τον κανόνα της καλής πίστης, δηλαδή βάσει της "αντισταθμιστικής σχέσης" επί τη βάσει της οποίας κατανέμονται ισομερώς τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι που προκύπτουν απο τη σύμβαση, αλλά με βάση τον ΚΑΝΟΝΑ : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
    
        Έτσι έχουν τα πράγματα και το λέω αυτό μετά λόγου γνώσεως και χωρίς να είμαι διόλου υπερβολικός. Δυστυχώς, δεν υπάρχει στην χώρα μας εποπτικός μηχανισμός, παρά μόνο κατασταλτικός και αυτός λειτουργεί μόνο κατόπιν υποδείξεων εκ των ανωτέρω κλιμακίων, αλλά και να ήθελε να λειτουργήσει αυτεπάγγελτα και πάλι δεν θα μπορούσε να το κάνει λόγω των εκτεταμένων περιπτώσεων. Είδομεν όμως, γιατί ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη!!!!

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

            Τα τελευταία χρόνια πολλοί απο εσάς θα έχετε δει Τράπεζες μετά από καταγγελίες δανειακών συμβάσεων και συνακόλουθα την έκδοση διαταγής πληρωμής επί τη βάσει αυτών, να εγγράφουν προσημειώσεις υποθήκης σε περιουσιακά σας στοιχεία με αυτοδύναμο τίτλο αυτόν της διαταγής πληρωμής που μόλις εξεδόθει. ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ είναι όχι αυτό το δικαίωμά τους για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης το οποίο είναι καθόλα νόμιμο, ακόμη και πριν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη η διαταγή πληρωμής (άρθρο 724 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ), αλλά το γεγονός ότι για τις απαιτήσεις τους αυτές, απο την εποχή που είχε συναφθεί η κάθε δανειακή σύμβαση  έχουν ήδη ασφαλίσει και με το παραπάνω τις απαιτήσεις τους με συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης σε άλλα ακίνητα της κυριότητας του πρωτοφειλέτη ή ακόμη και σε ακίνητα των εγγυητών. 

      Για παράδειγμα σε υπόθεση που χειρίζομαι αυτές τις ημέρες, η ανώνυμη τραπεζική εταιρία η οποία ήδη για δανειακή σύμβαση ανοιχτού αλληλοχρέου λογαριασμού συνολικού ποσού 130.000 ευρώ είχε ήδη απο την ημέρα συνάψεως της σύμβασης εγγράψει για το ποσό των 169.000 ευρώ προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο συγκυριότητας δύο εγγυητών, ΌΜΩΣ μετά την καταγγελία της σύμβασης του αλληλοχρέου και την συνακόλουθη μετά απο αίτησή της έκδοση διαταγής πληρωμής για ποσό 99.000,00 ευρώ (το υπόλοιπο που παρουσιάζε ο λογαριασμός κατά το κλείσιμό του) ενέγραψε επί τη βάσει της διαταγής πληρωμής ως αυτοδύναμου τίτλο νέα προσημείωση υποθήκης σε άλλο ακίνητο του Πρωτοφειλέτη για το ποσό αυτή τη φορά των 115.000 ευρώ. Δηλαδή για απαίτηση 100.000 ευρώ κατά προσέγγιση, έχει εγγράψει προσημειώσεις συνολικού ποσού 284.000 ευρώ (169.000 ευρώ κατά την σύναψη της σύμβασης + 115.000 μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής = 284.000 ευρώ)

Είναι προφανές πως η απαίτησή της καλύπτεται και με το παραπάνω απο την αρχική προσημείωση υποθήκης, η οποία ενεγράφει μετά απο συναίνεση των εγγυητών σε δικό τους ακίνητο και πως εν τέλει η ΤΩΡΙΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ επιβαρύνει αδικαιολόγητα και υπέρμετρα την περιουσία του πρωτοφειλέτη εντολέα μου, είναι αντίθετη στο άρθρο 17 του συντάγματος και φυσικά αντίθετη στην ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

      ΕΝΕΚΑ λοιπόν της καταχρηστικής αυτής άσκησης του δικαιώματος της Τράπεζας συνέταξα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή (πιο σωστά ανάκληση) της διαταγής πληρωμής ως αυτοδύναμου τίτλου εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και εξάλειψής της απο τα οικεία βιβλία υποθηκών του κατά τόπου Κτηματολογικού Γραφείου.   

Αυτό επιτάσει και η νομολογία η οποία λέει τα εξής : Ειδικότερα η προσημείωση που έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής δύναται να εξαλειφθεί με απόφαση του Δικαστηρίου που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, εφόσον βέβαια συντρέχει προς τούτο λόγος, όπως η εξόφληση της απαίτησης για την οποία εξεδόθει η διαταγή πληρωμής, η ακύρωση της διαταγής πληρωμής, η εξασφάλιση της απαιτήσεως με προσημειώσεις ή υποθήκες επί άλλως ακινήτων κ.λ.π (Λ. Σινανιώτου, Ειδικαί Διαδικασίαι,έκδοση 2η, 1984, σελ. 181, Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 4η έκδοση 1985, σελ. 134 επ. 151).

Προσοχή, γιατί Α/ αν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής που αποτέλεσε τον αυτοδύναμο τίτλο για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, αρμόδιο δικαστήριο για να διατάξει την ανάκληση και την εξάλειψη της προσημείωσης είναι το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή (π.χ αν έχει ασκηθεί έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης απο άσκηση ανακοπής και εκκρεμεί η απόφαση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο) αρμόδιο καθύλη είναι αυτό και όχι το δικαστήριο που εξέδωσε την διαταγή πληρωμής (ειρηνοδικείο ή Μονομελές Πρωτοδικείο),
     Β/ Η αίτηση για την ανάκληση και εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης μπορεί να κατατεθεί απο οποιονδήποτε έλκει έννομο συμφέρον, όπως απο τον διάδικο εις βάρος του οποίο ενεγράφει αυτή αλλά και από τον δανειστή του ας πούμε.-
         Γ/ Επίσης πρέπει να διευκρινίσω και το εξής : Η ανάκληση της προσημείωσης είναι ο όρος που έχει να κάνει όταν αυτή έχει εγγραφεί με βάση προηγούμενη δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν στην περίπτωση που μόλις σας ανέλυσα που έχουμε να κάνουμε με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης βάσει διαταγής πληρωμής, η ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι η αίτηση εξάλειψης της προσημείωσης και όχι αυτή της ανάκλησης.