Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Το περιεχόμενο της πρώτης ΘΕΤΙΚΗΣ Εφετειακής απόφασης για Δάνειο Σε Ελβετικά Φράγκα (CHF)

      Αγαπητοί αναγνώστες, η πρώτη εφετειακή απόφαση με βάση σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα (CHF) είναι γεγονός. Σύμφωνα με το διατακτικό της ακυρώνεται συνολικά διαταγή πληρωμής 520.000,00€ ή αλλιώς 593.475,23 ελβετικών φράγκων.

         Παρεμπίπτοντα ζητήματα που έκρινε με δύναμη δεδικασμένου πλέον η εν λόγω απόφαση :
     Ναι μεν συνάγεται με βάση το παραστατικό εκταμίευσης ότι συμφωνήθηκε το δάνειο σε ελβετικά φράγκα (CHF) πλην όμως ο δανειολήπτης 'ελαβε αυτό σε ευρώ. Για τους γνωρίζοντες τουτέστι πρόκειται για δάνειο σε ευρώ (€) με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, δηλ. δεν χωρεί η εφαρμογή του άρθρου 291ΑΚ.
     Άκυρη ως αδιαφανής η αντισταθμιστική προστασία που προσέφερε η τράπεζα στον δανειολήπτη, τουτέστι η ακυρότητα του εν λόγω ΓΟΣ φυσικά οδηγεί και στην ακυρότητα του ΓΟΣ 7α, δοθέντος ότι για τους γνωρίζοντες νομικά η αλληλεξάρτηση των ΓΟΣ σε μία σύμβαση είναι ιδιάζουσας σημασίας για την ακυρότητα ενός απο αυτούς απο τη στιγμή που εξαρτάται και από έτερο άκυρο λόγω αδιαφάνειας ΓΟΣ.
       Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της τράπεζας με την εγχείριση εγγράφων που ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.


           

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

H ΠΡΩΤΗ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ-ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

      Εξεδόθη η υπ' αριθμ. 17/2017 τελεσίδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, μετά απο έφεση
και δύο πρόσθετους λόγους εφέσεως της τράπεζας Eurobank A.E κατά της υπ' αριθμ. 127/2013 οριστικής απόφασης
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων. 
     Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ακύρωσε ΣΥΝΟΛΙΚΑ διαταγή πληρωμής (500.000,00€ παρακαλώ!!!!!!) με βάση σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα, κρίνοντας πως η άσκηση του δικαιώματος τράπεζας να καταγγείλει την σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα ήταν καταχρηστική, για το λόγο ότι ναι μεν ο πελάτης είχε υπογράψει σύμβαση με 3ετή προστασία δόσης και με συναφθέντα (όπως λέει το εφετείο) προφορικό όρο περί "ανανέωσης" της προστασίας δόσης, όμως ο εν λόγω όρος ήταν καθόλα άκυρος ως αδιαφανής. Στην κρίση του αυτή κατέληξε επίσης το Εφετείο και με βάση τον ενδεικτικό πίνακα αποπληρωμής δανείου που είχε εγχειριστεί προσυμβατικά  στον  δανειολήπτη αλλά και με βάση την ανυπόγραφη και άνευ ημερομηνίας επιστολής ενημέρωσης. Τέλος σαφώς και κάνει λόγο ότι η ενάσκηση των δικαιωμάτων της Τράπεζας έναντι των πελατών της θα πρέπει να διέπεται απο τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, αρχές οι οποίες επιβάλλουν την υποχρέωση πίστης και προστασίας εν γένει των συμφερόντων των πελατών της, ικανή να επιφέρει βλάβη σε αυτούς. Όλα αυτά αφορούν μόνο κάποιες από τις αναφορές της εφετειακής απόφασης, δοθέντος ότι έχω μόνο το σχέδιό της στα χέρια μου, σε λίγες μέρες το πλήρες κείμενο της απόφασης.  

Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και το γραφείο πραγματογνωμόνων Χ.Ξ Γκλαβόπουλος που συνέταξε τη μελέτη- πραγματογνωμοσύνη του εν λόγω δανείου και έδωσε σημαντικές κατευθύνσεις στον δικάζοντα εφέτη.