Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

      Αγαπητοί Δανειολήπτες, 


        Ζούμε σε μία χώρα ταλαιπωρημένη από τη συνεχή οικονομική ύφεση, η οποία από ό,τι θυμάμαι ξεκίνησε το έτος 2008 και συνεχίζεται αυξανόμενη μέχρις και σήμερα. Η μισή "Ελλάδα" ίσως και παραπάνω κουβαλάει στις πλάτες της δανειακές υποχρεώσεις συνιφθείσες κατά τις ημέρες των "παχιών αγελάδων", γεγονός που σημαίνει πως μετά την επελθούσα μείωση των μισθών και συντάξεων θα πρέπει να ρυθμιστούν από τα τραπεζικά ιδρύματα και να εξυπηρετηθούν αντίστοιχα από τους πιστολήπτες με βάση τα διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. 
       Και φυσικά μιλώ για τις χιλιάδες αιτήσεις ρύθμισης δανείων στις οποίες και έχει προβεί ο κάθε δανειολήπτης προκειμένω να τακτοποιήσει με κάποιες μικρότερες ενδεχομένως δόσεις ή κάποια περίοδο αναστολής των πληρωμών του τις ληξιπρόθεσμες και μή οφειλές του.

        Εδώ θα πρέπει να δώσετε μία δέουσα προσοχή εσείς όλοι οι δανειολήπτες, δοθέντος ότι όταν θα κληθείτε να υπογράψετε την αιτηθείσα ρύθμιση, τούτη θα έχει ως επικεφαλίδα της "Τροποποιητική Σύμβαση" ή "Σύμβαση Ρύθμισης οφειλής". Θα ξεκινάει με την εισαγωγή ότι την Χ, Ψ ημερομηνία συνήφθει μεταξύ υμών και της τραπεζικής εταιρίας η υπ' αριθμ......... σύμβαση στεγαστικού δανείου, και στη συνέχεια θα αναφέρει ότι την ημερομηνία υπογραφής της ρύθμισης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα είναι αυτές και οι μη ληξιπρόθεσμες αυτές, τις οποίες και ομολογείτε και επιβεβαιώνετε ότι είναι ακριβείς, σωστές, εύλογες και άνευ οιουδήποτε ελαττώματος.-

        Επί της ουσίας λοιπόν πρόκειται για αιτιώδη αναγνώριση της οφειλής σας  αγαπητοί αναγνώστες, την οποία και θα σας συμβούλευα να την υπογράψετε με την ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός σας ως προς το ποσό που αναγνωρίζετε αλλά και ως προς την εγκυρότητα κάποιων όρων της αρχικής συμβάσεως (ιδίως όταν πρόκειται για δάνεια σε ελβετικό φράγκο) διότι αν δεν κάνετε τέτοια επιφύλαξη κατά την υπογραφή της σύμβασης ρυθμίσεως θεραπεύονται τα όποια τυχόν ελαττώματα της προηγούμενης αρχικής συμβάσεως και η μετέπειτα ρυθμιστική σύμβαση δεν θα μπορέσει να ανατραπεί στο μέλλον με αγωγή ακύρωσης αυτής παρά μόνο με λόγους που έχουν να κάνουν με την ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗΣ στα χρηστά ήθη και κάποια ελαττώματα της δηλώσεως βουλήσεως, δηλαδή ακύρωση λόγω πλάνης, απάτης, απειλής, αλλά και αντίθεσή της σε κάποιον απαγορευτικό κανόνα δικαίου.


Πάντοτε λοιπόν την αίτηση ρύθμισής σας θα την υπογράφετε με τις ανωτέρω, αναλυτικά παρατεθείσες εξ εμού επιφυλάξεις σας.

Δηλαδή 

"Με την ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός μου ως προς το αναγνωριζόμενο ποσό και την εγκυρότητα των όρων της αρχικής συμβάσεως.
Το όνομά σας.


Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ

   
  ΠΡΩΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ!
 
 ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF) !

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF).

"Αγαπητοί αναγνώστες μου, 
βρίσκομαι εις την ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως εις τας χείρας μου βρίσκεται η πρώτη δικαστική απόφαση δικαίωσης εντολέως- πελάτη μου δανειολήπτη στεγαστικού δανείου εις Ελβετικό Φράγκο (CHF).!

Οι εν λόγω αποφάσεις αρχικώς των ασφαλιστικών μέτρων και εν συνεχεία η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ έχει να κάνει με δανειολήπτες εις ελβετικό φράγκο και δη στεγαστικού δανείου ελβετικού φράγκου (CHF) εις τους οποίους και προσεφέρθην η 3τής προστασία δόσης και το δικαίωμα ανανέωσης αυτής. Η σύμβαση του εν λόγω δανειολήπτη- εντολέα μου τελικώς καταγγέλθει απο την εν λόγω τράπεζα και όχι μόνο αυτό, εξεδόθει και διαταγή πληρωμής, δια της οποίας και επιτασσόταν ο εντολέας μου εις καταβολή ολόκληρου του ανεξόφλητου κεφαλαίου μετά τόκων και εξόδων με βάση την ισοτιμία της ημέρας καταγγελίας του δανείου και με μίαν πραγματική ζημία της τάξης των 138.000 ευρώ.!

Κατά της διαταγής πληρωμής που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της Τραπέζης, κατετέθην κατόπιν εντολής του πελάτου μου, ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης κατ' αυτής με λόγους ουσίας και μόνο ουσίας, δηλαδή με λόγους που άπτονταν της τρέχουσας ισοτιμίας που εφαρμόσθην απο την Τράπεζα και όχι της ισοτιμίας της ημέρας εκταμιεύσεως του δανείου

Το δικαστήριο εδέχθη τον πρώτο λόγο της ανακοπής μας και εν τέλει ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.-


  ΑΞΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ!!

    
           Το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ (εξ όσων γνωρίζω) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ υπέρ εντολέως μου, δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο (CHF). 
        Από την προσεκτική επισκόπηση και μελέτη της απόφασης παράγεται δεδικασμένο.-
       Η ειρημένη (ad Hoc) πρωτότυπη απόφαση εξεδόθη εις συνέχεια της προαναφερόμενης θετικής δικαστικής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.-
           Το Δικαστήριο εδέχθη επί της ουσίας το σκεπτικό δια των πρωτοτύπων νομικών σκέψεων που παρέθεσα και νομολόγησε υπέρ του δανειολήπτου εντολέα μου.-

        Ο εκδώσας την περί ης ο λόγος θετική απόφαση υπέρ του δανειολήπτου δικαστής, υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά που αναλυτικά παρέθεσα, εις τους επικαλούμενους από εμέ εφαρμοστέους κανόνες δικαίου και ακύρωσε συνολικώς την διαταγή πληρωμής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

              ΣΥΝΕΠΩΣ, η απόφαση αυτή ανοίγει την πόρτα υπέρ των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου εις σχέση με την ισοτιμία που έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί. 

Αγαπητοί αναγνώστες, οι Δικαστές-θεμελιωτές της Δικαιοσύνης- αποτελούν και την σημερινή εποχή την τελευταία σανίδα σωτηρίας των αδυνάτων.

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΡΑΤΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ
Τηλ. 6974-417556