Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Η ΠΡΩΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ- ΠΡΩΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

   
  ΠΡΩΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ!
 
 ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF) !

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΟΥ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ (CHF).
Είναι η 127/2013 ΠΠρωτΤρικ

"Αγαπητοί αναγνώστες μου, 
βρίσκομαι εις την ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως εις τας χείρας μου βρίσκεται η πρώτη δικαστική απόφαση δικαίωσης εντολέως- πελάτη μου δανειολήπτη στεγαστικού δανείου εις Ελβετικό Φράγκο (CHF).!

Οι εν λόγω αποφάσεις αρχικώς των ασφαλιστικών μέτρων και εν συνεχεία η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ έχει να κάνει με δανειολήπτες εις ελβετικό φράγκο και δη στεγαστικού δανείου ελβετικού φράγκου (CHF) εις τους οποίους και προσεφέρθην η 3τής προστασία δόσης και το δικαίωμα ανανέωσης αυτής. Η σύμβαση του εν λόγω δανειολήπτη- εντολέα μου καταγγέλθει απο την εν λόγω τράπεζα και όχι μόνο αυτό, εξεδόθει και διαταγή πληρωμής, δια της οποίας και επιτασσόταν ο εντολέας μου εις καταβολή ολόκληρου του ανεξόφλητου κεφαλαίου μετά τόκων και εξόδων με βάση την ισοτιμία της ημέρας καταγγελίας του δανείου και με μίαν πραγματική ζημία της τάξης των 138.000 ευρώ.!

Κατά της διαταγής πληρωμής που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της Τραπέζης, κατετέθην κατόπιν εντολής του πελάτου μου, ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης κατ' αυτής με λόγους ουσίας και μόνο ουσίας, δηλαδή με λόγους που άπτονταν της τρέχουσας ισοτιμίας που εφαρμόσθην μετά την πρώτη τριετία απο την Τράπεζα σε συνδυασμό με την προστασία δόσης που προσέφερε η εν λόγω τραπεζική ανώνυμη εταιρία και το δικαίωμα ανανέωσης της προστασίας αυτής.- 
Εις την ελάσσονα πρόταση της ειρημένης απόφασης, ρητώς αναφέρθη ότι η παροχή του δανειολήπτου, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που παρέθεσα εις τον δικάζοντα δικαστή, ήτο αόριστη. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν ακυρώθη συνολικά και η διαταγή πληρωμής δια συνολικά οφειλόμενο ποσό 525.000,00 Ευρώ (€).-

Το δικαστήριο εδέχθη τον πρώτο λόγο της ανακοπής μας και εν τέλει ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.-


  ΑΞΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ!!

    
           ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ (εξ όσων γνωρίζω) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ υπέρ εντολέως μου, δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο (CHF). 
        Από την προσεκτική επισκόπηση και μελέτη της απόφασης παράγεται δεδικασμένο.-
       Η ειρημένη (ad Hoc) πρωτότυπη απόφαση εξεδόθη εις συνέχεια της προαναφερόμενης θετικής δικαστικής απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.-
           Το Δικαστήριο εδέχθη επί της ουσίας το σκεπτικό δια των πρωτοτύπων νομικών σκέψεων που παρέθεσα και νομολόγησε υπέρ του δανειολήπτου εντολέα μου.-

        Ο εκδώσας την περί ης ο λόγος θετική απόφαση υπέρ του δανειολήπτου δικαστής, υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά που αναλυτικά παρέθεσα, εις τους επικαλούμενους από εμέ εφαρμοστέους κανόνες δικαίου και ακύρωσε συνολικώς την διαταγή πληρωμής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

              ΣΥΝΕΠΩΣ, η απόφαση αυτή ανοίγει την πόρτα υπέρ των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου εις σχέση με την ισοτιμία που έπρεπε και πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την προστασία δόσης που προσεφέρθην στους πελάτες της συγκεκριμένης τράπεζας.-

Αγαπητοί αναγνώστες, οι Δικαστές-θεμελιωτές της Δικαιοσύνης- αποτελούν και την σημερινή εποχή την τελευταία σανίδα σωτηρίας των αδυνάτων.

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΡΑΤΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ
Τηλ. 6974-417556 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου