Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

H 2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)!!!!!!!

                           Αγαπητοί αναγνώστες, η 2η απόφαση δικαίωσης δανειολήπτη σε ελβετικά φράγκα είναι γεγονός. 
              Η εν λόγω απόφαση αφορά δύο δάνεια αρχικώς εις ευρώ που καταρτίστηκαν με δύο έγγραφες δανειακές συμβάσεις αντίστοιχα το έτος 2005. Εις την συνέχεια το έτος 2007 και δη τον μήνα Οκτώβριο κατόπιν προτροπής, με αποκλειστική πρωτοβουλία της τράπεζας, δια μετατροπή του νομίσματος εξυπηρέτησης του δανείου από αυτό του ευρώ εις αυτό του ελβετικού φράγκου (CHF), οι εντολείς μου έδωσαν τη συγκατάθεσή τους και τελικώς το δάνειο από εκείνη την χρονική στιγμή και εφεξής άρχισε να εξυπηρετείται με καταβολές εις το νόμισμα του ευρώ, οι οποίες μετατρέπονταν λογιστικώς εις ελβετικά φράγκα με βάση την τρέχουσα κάθε φορά ισοτιμία. Οπότε η επίδικη υπόθεση αφορά δανειολήπτες δανείων που αρχικώς συνήφθησαν εις ευρώ και εις την συνέχεια μετατράπησαν- δια την ακρίβεια- το νόμισμα εξυπηρέτησης του δανείου μετατράπη από αυτό το ευρώ εις αυτό του ελβετικού φράγκου με βάση τροποποιητικές συμβάσεις.
           Άξιον αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι, παρόλου που εν συνεχεία υπεγράφησαν και τρεις (3) ρυθμίσεις των εν λόγω δανείων (αιτιώδεις αναγνωρίσεις χρέους), εντούτοις με την κύρια βάση της αγωγής μας είχαμε αιτηθεί την αναγνώριση της ακυρότητάς τους λόγω της αντίθεσης των (τροποποιητικών συμβάσεων) εις τα χρηστά ήθη (178 ΑΚ), αίτημά μας που έγινε πανηγυρικά δεκτό από το δικαστήριο και εν τέλη έγινε δεκτό το αίτημά μας να ισχύουν αναδρομικώς ως ισχυρές και έγκυρες οι αρχικές συναφθείσες δανειακές συμβάσεις σε ευρώ.
          Τελικώς το διατακτικό (με απλά λόγια το δικαστήριο αποφάσισε) έχεις ως εξής, ήτοι : 

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ......./8.11.2011 και ........../30.09.2010 πράξεις τροποποίησης δανείου είναι άκυρες.
-ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ενάγοντες όφειλαν στις 30.08.2012 στην εναγόμενη (τράπεζα) το ποσό των 183.284,38 € για την 1094/21.10.2005 σύμβαση και 4.210.71 € για την 1099/21.10.2005 σύμβαση.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ σκαναρισμένα μέρη της εκδοθήσας απόφασης.

Με εκτίμηση εις όλους εσάς

Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου