Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Επιτόκιο-Τοκογλυφία-Ανώτερο τραπεζικό επιτόκιο

Πέρνοντας αφορμή από το επιτόκιο με βάση το οποίο τον τελευταίο χρόνο έχει δανεισθεί η χώρα μας από τις διεθνείς αγορές (ΔΝΤ, Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα) αλλά και με βάση σημερινό δημοσίευμα εφημερίδες ότι η Ιταλία αναγκάστηκε με ομόλογα που λήγουν το 2023 να δανεισθεί χρήματα από τις αγορές με επιτόκιο λίγο κάτι παραπάνω από 7,00% τη στιγμή που το προηγούμενο δάνεισμά της τοκίζονταν με επιτόκιο λίγο κάτι παραπάνω από 2,00%, θέλω να σας παραθέσω αμέσως παρακάτω τα εξής ενδιαφέροντα, δηλαδή : Πότε μιλάμε στην ελληνική νομική γλώσσα και αναφέρουμε τον όρο "Τοκογλυφία", ποιό είναι το ανώτερο "επιτόκιο" για όλες τις συνναλλαγές στην εγχώρια ελληνική επικράτεια καθώς και ποιό μπορεί να είναι το ανώτερο (δικαιοπρακτικός και υπερημερίας) τραπεζικό επιτόκιο. Άραγε έχει καταστρατηγηθεί η νομοθεσία του ελληνικού κράτους από τις τράπεζες που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια και μπορούν πλέον οι πολίτες να προστατεύονται και με ποιό τρόπο από την περί ης ο λόγος ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ; 
Βέβαια για να σας παραθέσω αγαπητοί αναγνώστες όλα όσα, ως άνω, αναφέρθηκα πρέπει να σας εξηγήσω για την έννοια και τους διαχωρισμούς του όρου "ΤΟΚΟΣ', δηλαδή :

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ-ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ- ΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΟΦΗ ΤΟΥΣ
Δικαιοπρακατικός είναι ο τόκος που λογίζεται και συμφωνείται ανάμεσα στον δανειστή και τον οφειλέτη σε ενδεχόμενη σύμβαση δανείου μεταξύ τους. Προσοχή όμως. Είναι ο τόκος που πρέπει να προστεθεί στο κεφάλαιο του δανείου και να αποδοθεί στον δανειστή την ημερομηνία που αυτός έχει συμφωνήσει με τον οφειλέτη για την επιστροφή του δανείου. Αν δηλαδή εγώ συμφωνήσω με κάποιον να του δανείσω π.χ στην 1.01.2012 ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ με τη συμφωνία να μου επιστρέψει το ποσό αυτό στις 1.06.2012 εντόκως με επιτόκιο ετήσιο της τάξης του 8%, αυτός είναι ο λεγόμενος δικαιοπρακτικός τόκος, που συμφωνήθηκε δηλαδή να ισχύσει στην δικαιοπραξία που ανέφερα. Δηλαδή θα ζητήσω στις 1.06.2012 από τον οφειλέτη μου να μου επιστρέψει το κεφάλαιο των 3.000 ευρώ με τόκο όμως ετήσιο της τάξης του 8%.
Τώρα υπερημερίας είναι ο τόκος που ισχύει άσχετα με οποιαδήποτε ή όχι συμφωνία των μερών σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του δανείου. Δηλαδή στο παραπάνω παράδειγμά μας αν υποθέσουμε πως ο οφειλέτης μου δεν μου επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος του κεφαλαίου των 3.000 ευρώ στις 1.06.2012, τότε από τις 2.06.2012 το εναπομείναν ή ολόκληρο μέρος του κεφαλαίου που μου οφείλει ο δανειστής μου θα τοκίζεται από τις 2.06.2012 με το λεγόμενο επιτόκιο υπερημερίας, που αν δεν συμφωνηθεί ποιό θα είναι το ύψος αυτού του επιτοκίου υπερημερίας, αυτό θα είναι το ανώτερο κατά νόμο επιτρεπόμενο.
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΤΟΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου