Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Γονική Μέριμνα- Εξώγαμο Τέκνο- Καταλληλότερος Γονέας

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.
     Τεράστιο κεφάλαιο με χιλιάδες διακλαδώσεις και εκφάνσεις στις σχέσεις μεταξύ γονέων ή συμβιούντων και ανήλικων τέκνων.
      Αγαπητοί αναγνώστες. Σας αρχίζω από τα βασικά και αναφέρω τα εξής : Η γονική μέριμνα είναι μία σύνθετη έννοια και χωρίζεται σε άλλες 3 επιμέρους έννοιες, οι οποίες είναι οι εξής : α/ Η επιμέλεια, β/ η διοίκηση της περιουσίας του ανήλικου τέκνου και γ/ Η εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη του ανήλικου.
      

Ξεκινώντας το παρόν άρθρο θα πρέπει να αναφέρω τα εξής, όσο και αν σας φαίνονται γενικόλογα :
     Ο καταλληλότερος ως γονέας για την αποκλειστική άσκηση του δικαιώματος γονικής μέριμνας είναι αυτός που από το δικαστήριο φαίνεται ως ο καταλληλότερος αποκλειστικά για τη διαμόρφωση της σωστής σωματικής, ψυχικής, ηθικής και διανοητικής ανάπτυξης του τέκνου.

Με ποιό γνώμονα κρίνει την ανάθεση της γονικής μέριμνας το δικαστήριο
α/ Το συμφέρον του τέκνου αποτελεί γνώμονα του δικαστηρίου για τη διαμόρφωση της δικαιοδοτικής του κρίσης σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας του τέκνου.
Έχει νόμιμο δικαίωμα το δικαστήριο να πράξει και ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ για την ανάθεση της γονικής μέριμνας μεταξύ τους, αφού η επιλογή του προσώπου του γονέα που μπορεί να εξασφαλίσει την εν γένει ανάπτυξη του τέκνου και την διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας στις συνθήκες ανάπτυξης αυτού είναι αυτό που μετράει και έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
β/ Λαμβάνεται ακόμη υπόψη το φύλο του ανηλίκου, η ηλικία του, οι προσωπικές ιδιότητες των διαδίκων γονέων και ιδίως η ηθικής τους υπόσταση, η μόρφωση, ο χρόνος δυνατότητας για αυτοπρόσωπη άσκηση της γονικής μέριμνας.

Μετάφραση στην κινέζικη γλώσσα μετά από απαίτηση κάποιων πελατών που έχουν ως μόνιμη διαμονή τους την Κίνα

父母照顾。

     
与成千上万的分支机构和在父母和共生或未成年子女之间的关系等方面的巨大部分。

      
亲爱的读者。我们从基础开始,提以下几点:父母是一个复杂的概念,并分为3分主题,这是分为:A /编辑,B /管理未成年子女的房地产,和C /表示法院或法庭的未成年人。

     

开始这篇文章,应该提到以下,而且,如果你看一下在一般条款:

     
独家行使父母责任的父母最合适的是,法院似乎只有形成适当的儿童的生理,心理,道德和智力的发展是最合适的。

鉴于它认为保管法院的裁决
/孩子的兴趣,推动形成对孩子的抚养权的裁决,司法判决的法院。
具有在任何各方的协议,授予它们之间的父母的责任1法院的合法权利所以和相反的,,因为选择的父实体,可以确保整体儿童的发展和维护稳定和生长条件的连续性这是最重要和最大的重力。
B /也考虑到孩子的性别,年龄,个人素质的各方,特别是父母和他们的道德地位,教育,父母责任的体育锻炼时间的机会。

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου