Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ- ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ- ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ- ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αγαπητοί αναγνώστες, 
                 Σε συνέχεια ΑΛΛΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ" και επειδή τα στατιστικά αυτού του νομικού ιστολογίου μαρτυρούν ότι μεγάλο μέρος από εσάς το ενδιαφέρει η μείωση του ενοικίου σε μία ήδη δρομολογημένη μισθωτική σχέση, θα σας αναφέρω περιληπτικά και κάτι που έχει άμεση σχέση με αυτό. Δηλαδή : Όπως σας έχω αναφέρει και στο άλλο σχετικό άρθρο αυτού του blog η μείωση του ενοικίου μπορεί να επιτευχθεί με δικαστική απόφαση (διαπλαστικής φύσεως) και στην περίπτωση φυσικά που δεν μπορεί να επιτευχθεί εξωδικαστική συμφωνία μεταξύ του ενοικιαστή (μισθωτή)  και του ιδιοκτήτη (εκμισθωτή). 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας λοιπόν θα πρέπει ο μισθωτής να καταφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει με αγωγή του την μείωση του ενοικίου (μισθώματος) στο μέτρο που αρμόζει στην περίπτωση του άρθρου 388 παρ.1 ΑΚ λόγω απροόπτου μεταβολής των συνθηκών ή στο μέτρο που απαιτείται για την άρση του ουσιωδούς της διαφοράς μεταξύ του καταβαλλόμενου μισθώματος (της παροχής) και της αληθούς αξίας της παραχωρούμενης χρήσης του μισθίου (της αντιπαροχής) και για την αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης στην περίπτωση του άρθρου 288 ΑΚ.

Τί ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ; ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν και εφόσον ο ιδιοκτήτης του ακινήτου διαφωνεί με μία οποιαδήποτε ενδεχόμενη μείωση, και εσείς ως μισθωτής δεν μπορείτε να καταβάλετε στους επόμηνες μήνες το ενοίκιο στο ύψος που είχε συμφωνηθεί αρχικά, με το που εσείς προχωρήσετε σε μία τέτοια αγωγή μείωσης του ενοικίου, αυτός (ιδιοκτήτης) έχει δικαίωμα να σας στείλει εξώδικη δήλωση για μη καταβολή του ενοικίου λόγω δυστροπίας και μετά την πάροδο προθεσμίας ενός μηνος από την αποστολή του εξωδίκου ζητήσει απο το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είτε την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου είτε  αγωγή αποδόσεως μισθίου και να σας αποβάλει από αυτό. Σε μία τέτοια περίπτωση έχετε προθεσμία ενός μηνός να καταβάλετε τα οφειλόμενα μισθώματα. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  Επειδή όμως αυτό που ενδιαφέρει εσάς του συνετούς μισθωτές είναι η μείωση του μηνιαίου μισθώματος και όχι η καταγγελία της διαρκής σχέσεως της μίσθωσης, στο μεσοδιάστημα, δηλαδή απο την άσκηση της αγωγής μέχρι και την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της αγωγής αυτής (δηλαδή μετά και την άσκηση εφέσεως) έχετε ως μισθωτές το δικαίωμα με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και σύμφωνα με τα άρθρα 731 και 732 Κ.Πολ.Δ να ζητήσετε απο το δικαστήριο την προσωρινή ρύθμιση της απορρέουσας απο τη σύμβαση μισθώσεως διαρκούς ενοχικής σχέσης και συγκεκριμένα το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ τα εξής :

Α. Να παραλείπει προσωρινά (μέχρι τελεσιδίκου ή οριστικής αποφάνσεως για μείωση ή οχι του μισθώματος) την καταγγελία της μισθώσεως που τον συνδέει με τον μισθωτή για το λόγο της καθυστέρησης καταβολής απο τον τελευταίο αυτού ακριβώς του μισθώματος αμείωτου και όχι βέβαια για άλλο λόγο.

Β. Να παραλείπει προσωρινή την εναντίον του μισθωτή άσκηση απαιτήσεως αποδόσεως της (κατοχής και) χρήσεως του μισθίου και την αποβολή αυτού (μισθωτή) απο το μίσθιο για τον ίδιο παραπάνω λόγο (καθυστέρηση καταβολής από τον τελευταίο αυτού ακριβώς του μισθώματος αμείωτου) και όχι βέβαια για άλλο λόγο .

Δηλαδή στην υπό στοιχεία α) περίπτωση διατάσσεται επιτρεπτώς κατά τα άρθρα 731 και 732 η προσωρινή παράλειψη νομικής πράξεως (της διαπλαστικής-καταργητικής της μισθώσεως- δικαιοπραξίας της καταγγελίας).-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου