Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Δάνειο σε Ελβετικό Φραγκο (CHF)- Δεκτή Προσωρινή Διαταγή Μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί ασκηθείσας αναστολής εκτέλεσης

    Προσωρινή Διαταγή Δεκτή μετά απο Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής απο δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο.  

            Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω πως δικαστής των Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημά μας για προσωρινή δικαστική προστασία και διέταξε την απαγόρευση κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά διαταγής πληρωμής από στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο. 
Αυτό σημαίνει πως πιθανολόγησε έστω και επιφανειακά πως ένας απο τους λόγους ανακοπής μας για γίνει δεκτός. 

Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά ασχολούμαι με ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και όχι με αγωγή αναγνωριστική περί μερικής ακυρότητας της συμβάσεως. Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση αυτή το αίτημα της ανακοπής μας είναι ή η ολική ακυρότητα της διαταγής πληρωμής ή η μερική ακυρότητα κονδυλίου αυτής, το οποίο να συνδέεται αιτιωδώς με κάποιον όρο της σύμβασης σε ελβετικό Φράγκο. 

Σε κάποιο χρονικό διάστημα θα εκδικαστεί και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων αναστολής εκτέλεσης κατά της διαταγής πληρωμής και θα έχουμε μία πρώτη απόφαση σε επίπεδο ανακοπής βέβαια, όχι ότι αλλάζει κάτι, δοθέντος ότι τόσο η αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας όσο και η ανακοπή στο ίδιο νομικό υπόβαθρο στηρίζονται. Αυτό που έχει σημασία προς το παρόν είναι να εφησυχασθεί ο εντολέας μου μέχρι και την έκδοση αποφάσεως απο το φυσικό του δικαστή που θα κρίνει την υπόθεση σε βάθος και όχι επιφανειακά.

Πάντως απο τα λίγα που είπε off de record Ο Πρόεδρος, γνωρίζει πολύ καλά τις πρακτικές και τις συμβάσεις της εν λόγω τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας.Αντώνιος Π.
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου