Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ CHF

                                 Αγαπητοί δανειολήπτες, 
μετά την συνταρακτική κίνηση της κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να ξεκλειδώσει την ήδη, από τον Οκτώβριο του 2011, κλειδωμένη ισοτιμία του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, που είχε ως αποτέλεσμα να ισοσκελιστεί η ισοτιμία των προαναφερόμενων νομισμάτων, οι δανείστριες τράπεζες, μετά από εγκυκλίους που έλαβαν από τα κεντρικά τους, καλέσαν τηλεφωνικώς μεγάλο μέρος των δανειοληπτών προκειμένω να ρυθμίσουν, με τα νέα δεδομένα, την αποπληρωμή των δανείων τους . Οι εξ αυτών προτεινόμενες ρυθμίσεις είχαν ως περιεχόμενο εις ορισμένες περιπτώσεις την επιμήκυνση των δανείων, ενώ εις άλλες προβλεπόταν η εφεξής αποπληρωμή των δανείων εις την ειρημένη από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι και πρόσφατα κλειδωμένη ισοτιμία ευρώ- φράγκου και δη εις αυτή του 1 ευρώ (€) προς 1,200 ελβετικά φράγκα (CHF).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ : ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ
      Οι προτεινόμενες από τις τράπεζες πρόσθετες πράξεις τροποποίησης είναι συμβάσεις με τις οποίες αναγνωρίζει κάποιος το χρέος που έχει από ορισμένη αιτία. Οι συμβάσεις αυτές ιδρύουν νέα ενοχική σχέση που αποτελεί νέα ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία (όταν αυτό θέλουν οι συμβαλλόμενοι και δεν αποβλέπουν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου για την ύπαρξη του χρέους ή στην επιβεβαίωση μίας υπάρχουσας έννομης σχέσης που διασφαλίζουν έτσι από ενδεχόμενα ελαττώματα, με συνέπεια αυτός που αναγνωρίζει την από ορισμένη αιτία οφειλή του να μη μπορεί πλέον να προτείνει τις ενστάσεις που είχε από την κύρια αιτία. (ΑΠ 11/2005). Εάν δε σκοπός της αιτιώδους αναγνώρισης χρέους είναι, μεταξύ άλλων, και ο καθορισμός του ύψους της οφειλής, δεν επιτρέπεται η επάνοδος των μερών στο ύψος της οφειλής, αφού το ύψος εκείνου που αναγνωρίστηκε με την αιτιώδη αναγνώριση είναι το εφεξής οφειλόμενο (ΑΠ 232/2009).

Εις την καθομιλουμένη και ουχί εις την νομική γλώσσα εάν αναγνωρίσεις με πρόσθετη πράξη την οφειλή σου π.χ από ένα δάνειο, δεν μπορείς να προσβάλεις τα αρχικά ελαττώματα της σύμβασης καθώς και το αναγνωρισμένο δυνάμει της πρόσθετης πράξης ποσό.

ΟΜΩΣ, από την άλλη μεριά και ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ, εις την συγκεκριμένη περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ, δυνάμει της οποίας "δικαιοπραξία η οποία αντιβαίνει εις τα χρηστά ήθη είναι άκυρη". Μάλιστα δεν αποκλείεται εις κάποια δικαιοπραξία, και χωρίς τη συνδρομή του άρθρου 179ΑΚ, που αποτελεί ειδικότερη περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 178ΑΚ, εκμετάλλευση του άλλου μέρους υπό περιστάσεις και συνθήκες που προσδίδουν εις την δικαιοπραξία ανήθικο χαρακτήρα, συνεπαγόμενο ακυρότητα αυτής κατά την γενική διατάξη του άρθρου 178ΑΚ. (ΑΠ 2095/2009).

            Ήτοι, ακόμη και εις την περίπτωση που ο μη γένοιτο, υπογραφεί μία τέτοια πρόσθετη πράξη τροποποίησης, φρονώ ότι τούτη έλαβε χώρα κατόπιν μη ύπαρξης έτερης προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης από την τράπεζα και υπό τον φόβο αποφυγής της "δαμοκλείου σπάθης" της καταγγελίας της σύμβασης και μάλιστα υπό τις περιστάσεις που εις την αρχή της παρούσης ανέφερα. Κατόπιν τούτου, ακόμη και αυτές οι συμβάσεις μπορούν να ακυρωθούν είτε κατόπιν αγωγής είτε κατόπιν αντένστασης μετά από τυχόν υποβληθείσα ένσταση απο την εναγόμενη τράπεζα. Καλό είναι όμως οι δανειολήπτες να αποφύγουν τέτοιες τροποποιήσεις και να προσφύγουν εις τον φυσικό τους δικαστή.-

Εν τέλει η πρέπουσα στάση των διαπραγματευόμενων δανειοληπτών είναι ή κάτωθι της υπογραφής του η εγγραφή της φράσης ¨Με τη ρητή επιφύλαξη γενικά κάθε νόμιμου δικαιώματός μου' ή η προσφυγή όπως προείπαμε εις την δικαιοσύνη με την άσκηση αγωγής αλλά και ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης που μάλιστα δια της προσωρινής διαταγής θα υποχρεωθεί η αντίδικος τράπεζα να ανέχεται τις καταβολές με βάση την ισοτιμία Ευρώ (€) Ελβετικού Φράγκου (CHF) της ημέρας εκταμιεύσεως.

Αντώνης Πράτας 
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου