Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ (CHF)

                            

                       Aγαπητοί δανειολήπτες, 
ευτυχώς οι έλληνες δικαστές βλέποντας την αδικία που υποστήκατε όλοι εσείς εξαιτίας της συνάψεως των εν λόγω δανείων, οι οποίες σαφώς και συνήφθησαν δια της καταχρηστικής ασκήσεως του θεσμού της συμβατικής ελευθερίας (361ΑΚ) από μέρους των τραπεζών, εξέδωσαν μία νέα διαπλαστική-αναγνωριστική απόφαση σχετικά με ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Τί σημαίνει αναγνωριστική-διαπλαστική απόφαση; Πολύ απλά το ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ, αφενός μεν αναγνώρισε την μερική ακυρότητα της εν λόγω σύμβασης στεγαστικού δανείου, αφετέρου δε διάπλασε την εν λόγω σύμβαση ούτως ώστε να λειτουργεί εφεξής με τους όρους με τους οποίους ζητήσατε εμείς με το διατακτικό της εν λόγω αγωγής μας.

Περιληπτικά : Ποιους δανειολήπτες αφορά η εν λόγω απόφαση. Αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι είχαν συνάψει σύμβαση ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ τους από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις του ευρώ (€) εν σχέσει με το ελβετικό φράγκο (CHF) πάντοτε με βάση την ισοτιμία των δύο νομισμάτων της ημέρας εκταμίευσης του δανείου, ή άλλως της ημέρα μετατροπής του νομίσματος (από € εις CHF).

Τί διατάζει η εν λόγω απόφαση :
      Α. Ακυρώνει την προστασία δόσης όπως την είχαν προβλέψει συμβατικά οι εν λόγω τράπεζες καθώς και τις τροποποιητικές συμβάσεις που είχαν συναφθεί αμέσως μόλις είχε λήξει η προστασία της μηνιαίας δόσης,
       Β. Υποχρεώνει την τράπεζα να προστατεύει τον  πελάτη της με βάση την ισοτιμία που εκταμίευσε το δανεισθέν ποσό, ήτοι εις αυτή του 1 (€) προς 1,65οο ελβετικά φράγκα (CHF).
         Γ. Αποζημιώνει χρηματικά τον πελάτη μου λόγω της ηθικής βλάβης την οποία και υπέστη.

   Επειδή όμως η εν λόγω απόφαση εξεδόθη εις περιφερειακό πρωτοδικείο, αναγνώσθη εις εμέ το διατακτικό της περιληπτικά, το επόμενο δεκαήμερο τα σημαντικότερα μέρη της θα δημοσιευθούν σκαναρισμένα εις τον παρόν διαδικτυακό τόπο.
Σημειωθείτω πως η εν λόγω απόφαση χαρακτηρίζεται απο εμένα ως πρωτότυπη δια τον λόγω ότι δεν εκδόθηκε με βάση το δεδικασμένο -σκεπτικό του ΔΕΚ και εντεύθεν του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, αφού άλλωστε η αγωγής μας είχε κατατεθεί πολύ πριν την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων. Με απλά λόγια δεν αιτήθηκα την αναγνώριση της καταχρηστικότητας του όρου δυνάμει του οποίου "η πληρωμή της δόσεως θα γίνεται εις το νόμισμα του ευρώ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου της ημέρας πληρωμής της", ισχυρισμός που έαν είχε συμπεριληφθεί εις την εν λόγω αγωγή θα ανάγκαζε τον δικαστή αυτεπάγγελτα να συμπεριλάβει το ΔΕΚ εις την εκδοθησομένη απόφαση.

  Ευχαριστούμε τους Έλληνες δικαστές δια την ορθή απονομή της δικαιοσύνης.  


Αντώνιος Ν. Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου