Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Το περιεχόμενο της πρώτης ΘΕΤΙΚΗΣ Εφετειακής απόφασης για Δάνειο Σε Ελβετικά Φράγκα (CHF)

      Αγαπητοί αναγνώστες, η πρώτη εφετειακή απόφαση με βάση σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα (CHF) είναι γεγονός. Σύμφωνα με το διατακτικό της ακυρώνεται συνολικά διαταγή πληρωμής 520.000,00€ ή αλλιώς 593.475,23 ελβετικών φράγκων.

         Παρεμπίπτοντα ζητήματα που έκρινε με δύναμη δεδικασμένου πλέον η εν λόγω απόφαση :
     Ναι μεν συνάγεται με βάση το παραστατικό εκταμίευσης ότι συμφωνήθηκε το δάνειο σε ελβετικά φράγκα (CHF) πλην όμως ο δανειολήπτης 'ελαβε αυτό σε ευρώ. Για τους γνωρίζοντες τουτέστι πρόκειται για δάνειο σε ευρώ (€) με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, δηλ. δεν χωρεί η εφαρμογή του άρθρου 291ΑΚ.
     Άκυρη ως αδιαφανής η αντισταθμιστική προστασία που προσέφερε η τράπεζα στον δανειολήπτη, τουτέστι η ακυρότητα του εν λόγω ΓΟΣ φυσικά οδηγεί και στην ακυρότητα του ΓΟΣ 7α, δοθέντος ότι για τους γνωρίζοντες νομικά η αλληλεξάρτηση των ΓΟΣ σε μία σύμβαση είναι ιδιάζουσας σημασίας για την ακυρότητα ενός απο αυτούς απο τη στιγμή που εξαρτάται και από έτερο άκυρο λόγω αδιαφάνειας ΓΟΣ.
       Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές της τράπεζας με την εγχείριση εγγράφων που ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.


           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου