Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟ- ΑΡΚΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ; Η΄ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ;

    Αγαπητοί αναγνώστες, 
           Πολλές φορές μου έγινε ερώτηση από διαζευγμένους συζύγους και γονείς εάν απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων προκειμένω να εκδοθεί διαβατήριο για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους. Δικαίως αναρωτιούνταν για τον εν λόγω ζήτημα και αυτό γιατί μέχρι και το έτος 2005 το ζήτημα της έκδοσης διαβατηρίου ρύθμιζε η απόφαση 3021/22/20/28.06.2005 δυνάμει της οποίας :

"Αρθρο 1 παρ 3. της Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημοσίας Τάξης "Δικαιλογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών : Αυτό απαιτούσε, προκειμένου για την έκδοση διαβατηρίου επ' ονόματι ανηλίκου, την αυτοπρόσωπη εμφάνιση και συναίνεση του ασκούντος αποκλειστικά τη γονική του μέριμνα, ενώ εάν αυτή ασκείτο παρ' αμφοτέρων των γονέων του, την  παρουσία τουλάχιστον ενός εξ αυτών και την έγγραφη συναίνεση του άλλου¨".

Πλέον με την αντικατάσταση του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 3021/22/10-στ΄/26.07.2007 αποφάσεως των ιδίων Υπουργών το οποίο αντικατέστησε το προηγούμενο, ορίζεται ότι τη διαδικασία της εκδόσεως διαβατηρίου επ' ονόματι ανηλίκου κινεί μόνος ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑΣ. 

Η παρούσα μετατροπή έλυσε χίλια μύρια προβλήματα διαζευγμένων γονέων, αρκεί βέβαια να έχει επιλυφθεί το ζήτημα της επιμέλειας των τέκνων, η οποία επιμέλεια είναι ένα απο τα τρία περιλαμβανόμενα στοιχεία της γονικής μέριμνας. Τα υπόλοιπα δύο είναι η η διοίκηση της περιουσίας των ανηλίκων και η εκπροσώπηση των τέκνων, δικαστική και εξώδικη. 

Με τα προαναφερόμενα δεδομένα, όλως δικαίως δικαστήριο απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης που είχε ασκήσει ο ένας γονέας κατά του άλλου και στην νομική βάση της οποίας επικουρικά είχε ζητήσει να υποχρεωθεί απο το δικαστήριο η πρώην σύζυγος να συνδράμει στην έκδοση διαβατηρίου των τέκνων τους, διότι αφού με προηγούμενη δικαστική απόφαση είχε ο ίδιος την επιμέλεια, τέτοια δικαστική παρέμβαση παρίστατο ως περιττή. Μόνον λοιπόν όταν δεν έχει εκδοθεί απόφαση προσωρινής ή οριστικής ισχύος απο τα δικαστήρια, θα μπορούσαν αυτά να ρυθμίζουν επεμβατικά ένα τέτοιο ζήτημα.

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια των τέκνων μπορεί να προχωρήσει μόνος του την έκδοση διαβατηρίου για λογαριασμό των ανήλικου τέκνου του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου