Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ 2012- ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Μετά την ψήφιση του νόμου 4055/12.03.2012 το άρθρο 1441 ΑΚ που ρύθμιζε την διαδικασία εκδόσεως συναινετικού διαζυγίου τροποποιήθηκε και πλέον ισχόυν τα εξής, δηλαδή :
Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία τους πλέον να λύσουν τον γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον για έξι (6) μήνες, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς απαιτούνταν να έχει διαρκέσει τουλάχιστο ένα έτος. Η συμφωνία αυτή η έγγραφη, υπογράφεται είτε από τους συζύγους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, είτε μόνο απο τους δικηγόρους τους, μόνο που στην τελευταία περίπτωση οι συνήγοροι θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει επίσης να έχει εκδοθεί από κάποιο συμβολαιογράφο εντός του μήνα απο την συζήτηση της υπόθεσης. 

Τί γίνεται άμα υπάρχουν ανήλικα τέκνα ;  
Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, ο νομοθέτης θέτει ως προυπόθεση της έκδοσης απόφασης για τη λύση του γάμου, να έχει συμφωνηθεί επιπλέον και μάλιστα εγγράφως το τί μέλλει γενέσθαι με την επιμέλεια των ανηλίκων και την επικοινωνία του γονέα που δεν θα έχει την επιμέλεια με αυτά και η οποία θα ισχύει μέχρι να εκδοθεί η εν λόγω αποφαση που θα τα ρυθμίζει. 

Αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο
Οι κατά τα άλλα έγγραφες συμφωνίες τόσο της λύσης του γάμου όσο και της επιμέλειας και της επικοινωνίας ή και της διατροφής εφόσον αυτή έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται στο μονομελές Πρωτοδικείου του τόπου της τελευταίως κατοικούσαν ή διέμεναν οι σύζυγοι, το οποίο με απόφασή του κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας εκδίδει απόφαση επικυρώνοντας τις, ως άνω, συμφωνίες και α/ Κηρύσσει την λύση του γάμου και β/ Ρυθμίζει την επικοινωνία, επιμέλεια και διατροφή των ανηλίκων, δηλαδή στο διατακτικό της η απόφαση με τις νέες ρυθμίσεις παράγει δεδικασμένο περί αυτών των ζητημάτων και αποτελεί εκτελεστό τίτλο, μάκρα που δεν ίσχυε παλαιότερα, αφού με το παλαιό νομικό καθεστώς μόνο η λύση του γάμου απαγγέλονταν (αν υπήρχαν ανήλικα τέκνα, απλά ήθελε μόνο ως προυπόθεση να υπάρχει ως έγγραφη συμφωνία των γονέων για την επιμέλειά τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε τίτλο εκτελεστό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου