Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Εισοδήματα και περιουσία (κινητή-ακίνητη) του πρώην συζύγου- Πως μπορούμε να την φανερώσουμε στο Δικαστήριο- Αναλογία της διατροφής που ζητούμε

Αγαπητοί αναγνώστες μου, 
χρόνια τώρα ένας νομικός τομέας που ασχολούμουν και συνεχίζω να παρακολουθώ είναι το οικογενειακό δίκαιο, καταλαβαίνετε διατροφές κ.λ.π. Κατά την διαδικασία λοιπόν της κατάθεσης αγωγών ή ασφαλιστικών μέτρων καταβολής διατροφής κατέφευγα στην ΔΟΥ μετά αίτησή μου διαβιβαζόμενη στον αρμόδιο κατά τόπο εισαγγελέα Πρωτοδικών και ζητούσα να διατάξει με διάταξή του να μας  γνωστοποιήσουν εγγράφως τα δηλωθέντα εισοδήματα και περιουσία κινητή και ακίνητη του καθού ή εναγόμενου αντιδίξου συζύγου, καθόσον απο αυτά εξαρτιέται και η ανάλογη διατροφή που θα επιδικάσει το δικαστήριο είτε για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου είτε για τον εν διαστάσει σύζυγο ή και τέως σύζυγο είτε γενικά για οποιονδήποτε δικαιούται διατροφή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Αυτό ορίζεται ρητά στο άρθρο 1445 ΑΚ δυνάμει του οποίου, ο καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει ακριβείς πληροφορίες στον άλλο για την περιουσία και τα ειοδήματά του, εφόσον είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό του ύψους της διατροφής. Με αίτηση λοιπόν ενός απο τους πρώην συζύγους που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικονομικός έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του πρώην συζύγου και κυρίως για τα εισοδήματά του. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 7α του ν.  3842/2010 κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων των ακινήτων των φορολογουμένων και στις περιπτώσεις που ορίζονται στην περίπτωση του άρθρου 1445ΑΚ (δηλαδή στην ανωτέρω περίπτωση που αναφέρω).

ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ, οι αρμόδιες κατά τόπο ΔΟΥ υποχρεούνται, μετά απο αίτηση δια μέσω εισαγγελέα Πρωτοδικών της δωσιδικίας του πρώην συζύγου, να γνωστοποιούν όχι μόνο τα εισοδήματα του πρώην συζύγου αλλά και τα περιουσιακά του στοιχεία και σε περίπτωση που δεν το κάνουν υπέχουν ποινικές ευθύνες (άρθρο  169 ΠΚ και υπό προυποθέσεις του άρθρου 259ΑΚ).

Αυτό το λέω γιατί μέχρι και σήμερα παρατηρούνταν τον φαινόμενο οι ΔΟΥ να γνωστοποιούν στον ενάγοντα ή αιτούντα σύζυγο μόνο τα εισοδήματα και όχι τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία με την αιτιολογία, τη στερούμενη φυσικά νομικού υποβάθρου ότι με τον τρόπο αυτό παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα. Άλλες φορές την αρνούνταν ρητά λέγοντας ότι τα στοιχεία αυτά δικαιούνται να τα αναζητήσουν μόνο οι πρώην σύζυγοι (μέγα λάθος επίσης).
Η θέση αυτή είναι αυθαίρετη και δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε διάταξη, όταν λέμε δικαιούνται διατροφής δεν εννοούμε μόνο τους πρώην συζύγους, αλλά όσους απο το νόμο έχουν δικαίωμα διατροφής (αυτό συμβαίνει για την ταυτότητα του νομικού λόγου).

¨Ενεκα τούτου,καλό είναι λοιπόν  να ζητείται απο τα δικαιούμενα διατροφή φυσικά πρόσωπα να μνημονεύεαι στην αίτηση απο τον αρμόδιο εισαγγελέα και αυτά που ανέλυσα αμέσως παραπάνω έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι αυθαίρετες ερμηνείες του νόμου απο τις κατά τόπο ΔΟΥ που το παιζαν και νομικοί γνώστες.

¨Ολα τα ανωτέρω προέρχονται από πρόσφατη Διάταξη του ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. 

Αντώνιος Πράτας
Δικηγόρος Παρ' Εφέταις.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου