Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ-ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

    Αγαπητοί αναγνώστες μου, 
Με χαρά επίσης σας ανακοινώνω πως έχει εκδοθεί και η πρώτη ΘΕΤΙΚΗ δικαστική απόφαση (ασφαλιστικών μέτρων) με την οποία ανεστάλει η εκτέλεση διαταγής πληρωμής η οποίας εξεδόθει δυνάμει στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο και μέσα στον μήνα Αύγουστο 2013 θα εκδοθεί και η πρώτη οριστική απόφαση για το ίδιο θέμα.
βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας παραθέσω το περιεχόμενο της γραπτής απάντησης τράπεζας σε εξώδικο που είχα στείλεί προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες και που κύριο σκοπό είχε την επίτευξη συμβιβασμού με πελάτη μου και αντισυμβαλλόμενό της σε σύναψη στεγαστικού δανείου σε συνάλλαγμα- (ο συμβιβασμός είχε την έννοια, αφενός μεν να πλήρωνε ο εντολέας μου το μέρος του κεφαλαίου με βάση την ισοτιμία δυνάμει της οποίας είχε υπογραφεί η εν λόγω σύμβαση, αφετέρου δε εμείς να παραιτούμαστε των δικαιωμάτων μας να φέρουμε οποιαδήποτε αντίρρηση στο μέλλον σχετικά με την καταχρηστικότητα συνάψεως αυτού του δανείου και να αναγνωρίσουμε εν τέλει αυτή ως έγκυρη)- από το περιεχόμενο του οποίου φαίνεται πως τα έχουν στην κυριολεξία "χαμένα", κυριότερα όμως θα συγκλονιστούν μόλις δημοσιευθούν οι πρώτες αποφάσεις που θα δικαιώνουν πελάτες μου σε αγωγές που έχουν απευθυνθεί εναντίον τους για να ισοσκελιστεί η ζημία τους απο τα δάνεια αυτά σε ελβετικό φράγκο. Η ζημία τους ισούται με το χρηματικό ποσό που προέκυψε μετά την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ- φράγκου, το οποίο προστέθηκε στο κεφάλαιο εν αγνοία του εντολέα μου και φυσικά εν αγνοία όλων από εσάς βρεθήκατε σ' αυτή τη δυσχερή θέση.

Τί έννοια έχει αυτός ο λεγόμενος συμβιβασμός στην Νομική επιστήμη.

Σχετικά με την ανωτέρω έννοια του συμβιβασμού, στην νομική επιστήμη ο συμβιβασμός σημαίνει ότι και τα δύο μέρη κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις, δηλαδή π.χ στην παρούσα περίπτωση έχουμε μία σύναψη δανείου με καταχρηστικούς όρους, εσείς (τράπεζα) συμφωνείτε να πληρώσω με βάση την ισοτιμία που υπογράψαμε αυτή και ότι αν εγώ είμαι συνεπής στην καταβολή των δόσεων εσείς θα παραιτηθείτε των δικαιωμάτων σας να κινηθείτε δικαστικά εναντίον μου και εγώ υποχωρώ και συμφωνώ να μην εναντιωθώ από εδώ και εφεξής στους όρους του δανείου και να αναγνωρίσω αυτή τη σύναψη ως έγκυρη.

 ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ : Το ακριβές περιεχόμενο της απάντησης της τράπεζας έχει ως εξής, δηλαδή :
"
Σε συνέχεια της από 19.01.2012 εξώδικης δήλωσής σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι : 
Στις .... του 2006 εκταμιεύσατε το υπ' αριθμ.... δάνειο ύψους 640.000 CHF με ισοτιμία 1,60050.

Βάσει της επιστολής ενημέρωσης συναλλαγματικού κινδύνου που συνόδευε την ίδια σύμβαση αναφέρεται ότι : "επιλέγοντας ένα δανειακό πρόγραμμα σε συνάλλαγμα, στην προκειμένη περίπτωση σε ελβετικό φράγκο, θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι πιθανές μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου, που είναι το νόμισμα χορήγησης, σε σχέση με το ΕΥΡΩ. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αποδυνάμωσης ή ισχυροποίησης του ελβετικού νομίσματος σε σχέση με το ΕΥΡΩ, λόγω του ότι η μηνιαία δόση είναι σε ξένο νόμισμα, το ισόποσο σε ΕΥΡΩ που θα πρέπει να καταβάλετε, θα επηρεάζεται αναλογικά από το ποσοστό μεταβολής ισοτιμίας των συγκεκριμένων νομισμάτων". 

Επίσης, αναφέρεται : "επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ελβετικού Φράγκου σε σχέση με το ΕΥΡΩ αναπροσαρμόζεται κατά το ίδιο ποσοστό και το κεφάλαιο του δανείου σας. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση ισχυροποίησης του ελβετικού νομίσματος το κεφάλαιο του δανείου αυξάνεται ενώ στην περίπτωση αποδυνάμωσής του το κεφάλαιο μειώνεται αντίστοιχα.¨

Στη βάση των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα το ελβετικό φράγκο, έχει ισχυροποιηθεί σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα το άληκτο κεφάλαιο του δανείου σας να εμφανίζεται αυξημένο όταν το μεταρέπεται σε ευρώ.

Περαιτέρω, βάσει του όρου (1) του Παραρτήματος ΙΙ της ιδίας σύμβασης, "η Τράπεζα" παρέχει προστασία από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος χορήγησης έναντι του ευρώ για τις καταβολές των πρώτων 36 δόσεων του δανείου. Ως εκ τούτου, ήσασταν ενήμερος ότι το εν λόγω πρόγραμμα είχε συγκεκριμένη ισχύ και λήξη. Επιπλέον, η Τράπεζα για την καλύτερη δική σας πληροφόρηση σας απέστειλε με απλό ταχυδρομείο ενημερωτική επιστολή ένα μήνα πριν την λήξη της προστασίας, με την οποία σας υπενθύμιζε τη δυνατότητα ανανέωσής της. 

Η προστασία του δανείου σας είχε ισχύ από 01.01.2007 έως και 1.12.2009. Η ισοτιμία βάσης ήταν 1,567, με ελάχιστη τιμή προστασίας 1,48922 και μέγιστη τιμή 1,645980. Έκτοτε, επιλέξατε να μην προβείτε σε ανανέωση όπως προκύπτει από τα αρχεία μας. 

Για την καλύτερη δική σας ενημέρωση, σας αποστέλλουμε συνημμένα την κίνηση του δανειακού σας λογαριασμού από όπου μπορείτε να διαπιστωσετε τις ισοτιμίες είσπραξης των δόσεών σας, καθώς και τους μήνες για τους οποίους λειτούργησε η προστασία. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω θεωρούμε ότι η τράπεζα δεν έπραξε αντισυμβατικά και εις βάρος σας. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το αίτημά σας για καταβολή δόσης ύψους 300 ευρώ αντί 1.948 CHF που ανέρχεται σήμερα, ή για αποπληρωμή του δανείου καταβάλλοντας 250.000 ευρώ αντί 560.000 CHF πλέον των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας (ύψους ............, λοιπά έξοδα........και έξοδα πυρασφαλιστηρίου..........) δεν γίνεται δεκτό. 

Σας καλούμε να προσέλθετε άμεσα στο κατάστημα εξυπηρέτησης σας με σκοπό να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας μέσω κάποιου προγράμματος ρύθμισης που διαθέτει η τράπεζα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  "

Πόσο άθλια απάντηση, ελλειπέστατη επιχειρημάτων έδωσε αναγνώστες μου αυτή η τεράστια επιχείρηση που λέγεται ΤΡΑΠΕΖΑ. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος από την συγκεκριμένη απάντηση κατά πρώτον, διότι είναι νομικώς πολύ φτωχή επιχειρημάτων σε αυτά που του είχα απευθύνει, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΜΜΕΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ για πράγματα που είχα απορείες, αφού με απλά λόγια τα αντεπιχειρήματά τους είναι :

 Α/ Μία ενημερωτική επιστολή που συνόδευε τη σύμβαση και είναι αυτή που μας άνοιξε τα μάτια και είπαμε (εννοώ ο καθένας από εσάς) "ααα! τί συμφέρουσα σύμβαση δανείου είναι αυτή!!! ας αγοράσουμε την πρώτη κατοικία μας με αυτό το πρόγραμμα δανείου σε συνάλλαγμα, "έλα μωρέ  τί έγινε, ας πληρώνουμε μία ζωή και τα παιδιά μας ακόμη". ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (τραπεζίτες) την μηνιαία δόση μας και έτσι για τα επόμενα 35 χρόνια θα πληρώσουμε ένα δάνειο 400.000 ευρώ με τόκους, έξοδα ανύπαρκτα, μετά μία ενδεχόμενη αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ- φράγκου ΤΕΛΙΚΩΣ 480.000 ευρώ και ας έχουμε ήδη δώσει και 80.000,00 ευρώ ανελλιπώς με τακτικές μηνιαίες καταβολές.  (Τα εν λόγω ποσά αφορούν έναν από τους πελάτες μου).

Μόνο που η φτωχή αυτή απαντητική επιστολή της τράπεζας είναι ελλιπέστατη μπροστά στις νομικές αντενστάσεις μου οι οποίες έχουν αναλυτικά ως εξής, δηλαδή : 

Α/ Αν η τράπεζα ήθελε όντως να είχε ο εντολέας μου λάβει γνώση της ενημερωτικής επιστολής με την παράθεση του συναλλαγματικού κινδύνου, θα την είχε συμπεριλάβει ως Προσάρτημα της σύμβασης του επίδικου δανείου ή και θα υπήρχε ως μέρος της σύμβασης αυτής όπου στο κάτω μέρος αυτής (σύμβασης) θα υπήρχε φαρδιά πλατιά η υπογραφή του κάθε αντισυμβαλλόμενου μέρους. Η υπογραφή των αντισυμβαλλομένων μερών φυσικά και έχει την έννοια και σημαίνει αγαπημένοι μου αναγνώστες ότι ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ επιβεβαιώνεται ότι όντως έχουμε λάβει γνώση αυτής. Έτσι επιβεβαιώνονται οι συμφωνίες με τα επιμέρους παραρτήματα αυτών που δηλωνονται ότι αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο. Πόσο μάλλον που από την τράπεζα σε βάζουν να υπογράφεις και κάθε σελίδα της συμφωνίας δανείου, διότι φοβούνται αυτό ακριβώς, να μην γυρίσεις σε κάποια δεδομένη στιγμή στο μέλλον και δηλώσεις πως ποτέ δεν έλαβα γνώση αυτών των όρων. 
Τέτοια επιβεβαιωτική συμφωνία με τον εν λόγω εντολέα μου (δηλαδή υπογραφές των αντισυμβαλλομένων μερών) υπάρχει και στο παράρτημα ΙΙ που αναφέρθηκε και συνομολογήθηκε από την τράπεζα και αφορά όρο, σύμφωνα με τον οποίο προβλέφθηκε, ότι η πληρωμή της μηνιαίας δόσης του πελάτη μου θα γίνεται ανάλογα με την ισοτιμία που υπάρχει την ημέρα της πληρωμής, όπως επίσης στο εν λόγω παράρτημα υπάρχει και η πρόβλεψη της μηνιαίας προστασίας της δόσης με απόκλιση αρνητική ή θετική +-5%. Γιατί λοιπόν δεν συμπεριλήφθηκε η ενημερωτική επιστολή στους όρους συνάψεως του επίδικου δανείου, αφού το περιεχόμενό της είναι ουσιώδης όρος της σύμβασης και από αυτόν εξαρτάται η αποπληρωμή του δανείου μου, πόσα δηλαδή λεφτά θα κληθώ να πληρώσω στο τέλος. Γιατί λοιπόν δεν τον συμπεριλάβατε κύριοι προστηθέντες της τράπεζας, το γνωρίζουμε πολύ καλά εκ των υστέρων και θα αποδειχθεί στο δικαστήριο. Και φυσικά εδώ δεν μπορεί να γίνει λόγος ούτε καν για βαρειά αμέλεια, παρά μόνο για δόλια ενέργεια. Αυτό προκύπτει αν με επιμέλεια διαβάσει κανείς το ΤΙ έχει συμπεριλάβει η τράπεζα στην εν λόγω σύμβαση και αλήθεια πως ξέχασε να ενημερώσει τους συμβαλλόμενους πολίτες για την εν λόγω ενδεχόμενη μεταβολή  της ισοτιμίας που πρώτο αντίκτυπο θα είχε στο κεφάλαιό του αναληφθέντος δανείου. Δολίως λοιπόν η τράπεζα δεν συμπεριέλαβε την ενημερωτική επιστολή στη σύμβαση δανείου, διότι αν το είχε πράξει, κανείς δεν θα είχει προχωρήσει στην σύναψη αυτής.

Β/  Κύριοι τραπεζίτες, η πλειψηφία των 65.000 δανειοληπτών και εν προκειμένω ο συγκεκριμένος εντολέας μου υπέγραψε μία σύμβαση στεγαστικού δανείου μαζί σας που στην επικεφαλίδα αυτής γράφει " ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ". Αυτό με απλά ελληνικά σημαίνει πως απλοί, μέσης νοημοσύνης, χωρίς ειδικές οικονομοτραπεζικές γνώσεις άνθρωποι,  όπως και ο συγκεκριμένος κάνοντας έρευνα αγοράς για την εξεύρεση του χαμηλότερου επιτόκιο, που σημαίνει πως επιδίωκε να γλιτώσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, κατέληξε και πείστηκε να υπογράψει αυτή τη συμβάση σε συνάλλαγμα λόγω του χαμηλού επιτοκίου LIBOR 1% που ήταν εν τέλει χαμηλότερα από τα άλλα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια της αγοράς που κατά μέσο ανέρχονταν στο 3 με 4%. Δεν υπέγραψε τη σύμβαση αυτή, για να κληθεί να πληρώσει χρήματα που εν τέλει ποτέ δεν τα δανείστηκε και που σας αποφέραν κέρδη της τάξης του 25 με 30%, όπως είναι αυτά που κερδίζετε έως και σήμερα από τον εντολέα μου.Σαφώς και η εν λόγω συναλλακτική συμπεριφορά σας αγγίζει τα όρια της αστικής απάτης, καταπατά τη την ευθύτητα και την εντιμότητα που οριοθετούνται από τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και φυσικά είναι ο ορισμός της καταχρηστικής συμπεριφοράς του άρθρου 281 ΑΚ. Αν ανοίξουμε τον νομικό ορισμό και κοιτάξουμε στο λήμα "καταχρηστική συμπεριφορά" θα ορίζεται "συναλλακτική πρακτική" ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας σε σύμβαση δανείου των ετών 2006-2007 σε ελβετικό φράγκο.

Γ/ Αφού λοιπόν η επικεφαλίδα της σύμβασης δανείου γράφει "Συμβαση Στεγαστικού Δανείου", γιατί εσείς στην απάντησή σας συμπεριλαμβάνετε και την ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΗΘΕΝ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΨΗ ενημερωτική επιστολή για τον συναλλαγματικό κίνδυνο. 
Δηλαδή όταν την υπέγραψε ο αντισυμβαλλόμενος καταναλωτής εντολέας μου την ονομάσατε στεγαστικό δάνειο και τώρα της προσδίδετε την έννοια του επενδυτικού προιόντος με την έμμεση ομολογία σας για ενδεχόμενη ισοτιμία, της οποία η αλλαγή θα επηρεάζει αυτόματα και το άληκτο κεφάλαιό μου ; αυτή την έννοια έχει ένα στεγαστικό δάνειο;  Όπως δηλαδή σας συμφέρει της προσδίδετε και τον ανάλογα τραπεζικό χαρακτηρισμό; 
 

Δ/ Θα πρέπει επίσης, αγαπητοί αναγνώστες μου να γνωρίζετε και το άλλο, ότι η τράπεζα την εποχή που όλοι εσείς υπογράψατε τη σύμβαση, με ένα τεράστιο ομολογιακό δάνειο είχε αγοράσει μεγάλη ποσότητα συναλλάγματος, (αφού ελληνική τράπεζα ούσα  που να τα βρεί τα ελβετικά φράγκα) την οποία ποσότητα χρήματος σε φράγκα, χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους που έχω αναλύσει σε τρία προηγούμενα άρθρα διοχέτευσε σε όλους εσάς, γιατί αν την κρατούσε τώρα θα ήταν αυτή χρεωμένη και θα έπεφτε ΕΞΩ και δεν θα τρέχατε όλοι εσείς να βρείτε το δίκιο σας στην ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή να σκεφτείτε, αγόρασε ας πούμε με ένα δις 1.000.000.000 ευρώ ένα δις και εξακόσια εκατομμύρια 1.600.000.000 ελβετικά φράγκα και αν δεν τα πουλούσε σε σας για να κερδίσει αυτή τη διαφορά από την αλλαγή της ισοτιμίας και εισπράξει το κέρδος από εσάς, θα καλούνταν αυτή να πληρώσει την διαφορά των 600.000,00 ευρώ να υποθέσετε. Σας θυμίζω παλαιότερα τί είχε συμβεί με το Ιαπωνικό ΓΙΕΝ και πως κάποιες αμερικάνικες τράπεζες πτώχευσαν μέσα σε μία νύχτα όταν είχαν επενδύσει σε ρωσικά ομόλογα τα οποία εν μία νυκτί έπιασαν πάτο. Δηλαδή, δεν ξέρω  αν κάποιοι από εσάς έχετε υπόψη σας αυτό που λέγεται διασπορά του συναλλαγματικού κινδύνου, όπως γινόνταν και με τις τραπεζικές επιταγές. Αν είσαστε έμπορος ας πούμε και πηγαίνατε στο πλαφόν σας στην τράπεζα 10 επιταγές που ως τελευταίος οπισθόγραφος (υπογραφέας) πριν από εσάς υπήρχε το ίδιο πρόσωπο, η τράπεζα θα σας ζητούσε σε κάποιες από αυτές τις επιταγές να βάζατε και κάποιον άλλο υπογραφέα διαφορετικό πρόσωπο, γιατί αν υποθέσουμε ότι τόσο εσείς όσο και ο προηγούμενος από εσάς υπογραφέας γινόνταν ξαφνικά αφερρέγγυος η τράπεζα θα υφίστατο αυτόματα μεγάλη οικονομική ζημία. Με το να μπεί και άλλος υπογραφέας στις επιταγές αυτές ενισχύεται η πιθανότητα εν εν τέλει να πληρωθούν αυτές οι επιταγές. 

¨Ετσι έγινε και τώρα. Η τράπεζα αγόρασε τεράστια ποσά σε συνάλλαγμα (Ελβετικό φράγκο) και για να διασπείρει τον συναλλαγματικό κίνδυνο τα διοχέτευσε σε όλους εσάς με το αζημίωτο βέβαια, αφού τις περισσότερες φορές κατοχύρωσε τα χρήματα που σας δάνεισε με την προσημείωση υποθήκης. 


Ε/ Προσέξτε καλά το επόμενο επιχείρημά μου, το οποίο έχει άμεση σχέση με την απάντηση της τράπεζας περί της ενημερωτικής επιστολής για την γνώση του συναλλαγματού κινδύνου και την επίπτωση του στη σύμβαση του δανείου του εντολέα μου :

Κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 του Ν. 2251/994 "περί προστασίας των καταναλωτών :
 παρ.1 "όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι συναλλαγής) δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνούσε ανυπαιτίως, όπως, ιδίως, όταν ο προμηθευτής δεν του επέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (όπως στην περίπτωση μας). 
Και φυσικά η παράγραφος 2 : "Οι γενικοί όροι συμβάσεων και παρεπόμενων συμφωνιών που καταρτίζονται στην Ελλάδα διατυπώνονται γραπτώς στην Ελληνική γλώσσα, κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το νόημά τους και εκτυπώνονται με ευανάγνωστους χαρακτήρες ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΌΠΩΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ).
παράγραφος 4 :  Κατά την ερμηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν μονομερώς από τον προμηθευτή ή από τρίτον για λογαριασμό του, σε περίπτωση αμφιβολίας ερμηνεύονται υπέρ του καταναλωτή. 
παράγραφος 6 : "Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι." Ο καταχρηστικός χαρακτήρας γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. " 
παράγραφος 7 : Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι : " α) παρέχουν στον προμηθευτή χωρίς εύλογη αιτία, υπερβολικά μεγάλη προθεσμία αποδοχής της πρότασης του καταναλωτή για σύναψη της σύμβασης, β) περιορίζουν τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες των προμηθευτών, γ) προβλέπουν προθεσμία καταγγελίας της σύμβασης υπερβολικά σύντομη για τον καταναλωτή ή υπερβολικά μακρά για τον προμηθευτή, δ) συνεπάγονται την παράταση ή την ανανέωση της σύμβασης για χρονικό διάστημα υπερβολικά μακρό, αν ο καταναλωτής δεν την καταγγείλει σε ορισμένο χρόνο, ε) επιφυλάσσουν για τον προμηθευτή το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης χωρίς ορισμένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο, ο οποίος να αναφέρεται στη σύμβαση, στ) επιτρέπουν στον προμηθετή να καταγγείλει τη σύμβαση αόριστης διάρκειας χωρίς εύλογη προθεσμία, ζ) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή να κρίνει μονομερώς αν η παροχή του είναι σύμφωνη με τη σύμβαση, η) επιφυλάσσουν στον προμηθευτή το απεριόριστο δικαίωμα να ορίζει μονομερώς το χρόνο εκπλήρωσης της παροχής του, ......ι) επιτρέπουν στον προμηθευτή να  μην εκτελέσει τις υποχρεώσεις του χωρίς σπουδαίο λόγο, ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα στον καταναλωτή, ιβ) περιορίζουν την ευθύνη του προμηθευτή για κρυμμένα ελαττώματα του πράγματος, ιγ) αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρμετρα την ευθύνη του προμηθευτή, ιστ) επιτρέπουν στον προμηθευτή να καταγγείλει τη σύμβαση κατά την κρίση του, αν η ίδια ευχέρεια δεν αναγνωρίζεται στον καταναλωτή, ή να παρακρατεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί για παροχές που δεν έχουν εκτελεστεί από αυτόν, όταν τη σύμβαση καταγγέλει ο ίδιος, ιζ) συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώματά του σε περίπτωση μη  εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του προμηθευτή, ακόμη και αν τον προμηθευτή βαρύνει πταίσμα, ιη) εμποδίζουν τον προμηθευτή να υπαναχωρήσει από τη (σύμβαση), όταν η αύξηση του τιμήματος σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης είναι υπερβολική γι' αυτόν, κ) απαγορεύουν στον καταναλωτή να επισχέσει εν όλω ή εν μέρει την καταβολή του τιμήματος, όταν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, κδ) βεβαιώνουν ότι ο καταναλωτής γνωρίζει ορισμένους όρους της σύμβασης ή την ποιότητα των υπηρεσιών ενώ στην πραγματικότητα τις αγνοεί,.....

Ο νόμος αυτός που προανέφερα αγαπητοί αναγνώστες, δηλ. ο 2251/1994 αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5.04.1993 "σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με τους καταναλωτές" στην παρ.1 του άρθρου 3 της οποίας ορίζεται ότι : ρήτρα σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, θεωρείται καταχρηστική όταν, παρά την απαίτηση καλής πίστης, δημιουργεί σε βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, τα απορρέοντα από τη σύμβαση". 

Τώρα η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αποτελεί εξειδίκευση του βασικού κανόνα της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ, για την απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης ενός δικαιώματος ή χρήσης ενός θεσμού (της συμβατικής ελευθερίας). 

Έτσι, στην περίπτωσή μας


ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΛΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΕΤΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ-ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΤΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την εν όγω συννενόησή μας είναι η : denmarco@hotmail.com 
και τα τηλέφωνά μου 6974-41756.


Θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι για τους πελάτες μου έχω δώσει και θα δώσω και την τελευταία ρανίδα της νομικής μου σκέψης, γνώσης και λογικής μου προκειμένου να τους αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι μην ξεχνάμε πολύ έλληνες δικαστές με αποκορύφωμα την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Ρένα Ασημακοπούλου που είναι βαθειά γνώστρια της νομικής επιστήμης και αξιολογότατη επιστήμονας, γνωρίζουν τα πράγματα από κάθε νομική γωνία και είμαι σίγουρος πως αποδόσουν δικαιοσύνη.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ αναγνώστες μου, έχω δημοσιεύσει και νέο άρθρο το Σεπτέμβριο του 2012 στο παρόν ιστολόγιο για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο με τίτλο "ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ' Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ, που ναι μεν δεν το ολοκλήρωσα, πράγμα που θα κάνω εντός λίγων ημερών 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου